O Organizacji

W 2009 roku w gronie najlepszych w kraju znawców tematyki zatrudniania osób z niepełnosprawnością zdecydowaliśmy o potrzebie powołania niezależnej, działającej w sposób nowoczesny i konsekwentny Organizacji zrzeszającej Pracodawców osób niepełnosprawnych, która profesjonalnie, rzetelnie i konsekwentnie realizuje cele statutowe, w tym lobbingowe ukierunkowane na ustawiczne dążenie do promowania zatrudniania osób niepełnosprawnych, a co za tym idzie stania na straży interesów zrzeszonych Firm.

Wiedza

Członkom Organizacji zapewniamy dostęp do bieżących i wiarygodnych informacji dotyczących tematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz aktualnych zmian w obowiązującym ustawodawstwie. Inicjujemy działania zmierzające do podnoszenia świadomości prawnej Pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością zrzeszonych w Organizacji oraz wspieramy inicjatywy gospodarcze zgodne ze statutem naszej Organizacji.

Mężczyzna czytający dokumenty.
Drewniany sędziowski młotek i waga. W tle osoby podające sobie ręce.

Partnerstwo społeczne

Współpraca Organizacji z instytucjami rządowymi jako partnera społecznego daje nam realną możliwość oddziaływania m.in. na kierunek nowelizowania obowiązujących przepisów prawa, tworzenie nowych rozwiązań oraz opiniowanie aktów prawnych i propozycji zmian legislacyjnych. Wspólne reprezentujemy interesy prawne i gospodarcze Pracodawców osób niepełnosprawnych przed organami administracji publicznej, sądami, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami oraz wobec związków zawodowych.

Gwarancja kompleksowej obsługi

Z niezwykłą starannością dbamy o integrację środowiska Pracodawców oraz promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Działamy w oparciu o profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną i projektową najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce.

Posiadamy nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale również umiejętności i zasoby do realizacji powierzonych zadań Zaangażowanie i otwartość na potrzeby Pracodawców łączymy z odpowiedzialnością w działaniu zespołowym.

Mamy doświadczenie zarówno we współpracy z firmami z sektora MŚP, dużymi międzynarodowymi korporacjami, jak również instytucjami państwowymi tj. PFRON, BON, MRPiPS, z którymi prowadzimy aktywny dialog.

gwarancja jakości

Niezależność

Nasza Organizacja nie korzysta z żadnych form wsparcia pochodzących lub zależnych od instytucji, które mają wpływ na funkcjonowanie Pracodawców osób niepełnosprawnych, zachowuje tym samym pełną niezależność, w tym finansową, a co za tym idzie zyskuje możliwość autonomicznego działania.

Posiadane środki, przeznaczamy wyłącznie na działalność statutową ukierunkowaną na dążenie do poprawy sytuacji zrzeszonych w naszej Organizacji Członków - Pracodawców osób niepełnosprawnych.

Determinacja i konsekwencja

Połączyliśmy naszą niezależność od organów administracji publicznej oraz praktyczne doświadczenie z determinacją i konsekwencją w podejmowanych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw oraz poprawy funkcjonowania Pracodawców zatrudniających pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Przystąpienie do Organizacji OBPON.ORG gwarantuje pierwszeństwo w podjęciu interwencji Organizacji na rzecz indywidualnych problemów naszych Członków.

Zarząd

Wizerunek Krzysztofa Kuncelmana - prezesa zarządu

Krzysztof Kuncelman

Prezes Zarządu

Wizerunek Edyty Sieradzkiej - wiceprezes zarządu

Edyta Sieradzka

Wiceprezes Zarządu

Wizerunek Małgorzaty Tylewicz-Piwnik - wiceprezes zarządu

Małgorzata Tylewicz-Piwnik

Wiceprezes Zarządu

Biznesmen wskazujący pismo
logo obpon

Dołącz do nas

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do Organizacji, prosimy o wypełnienie deklaracji - nasz konsultant w ciągu 24 godzin skontaktuje się z Państwem
logo obpon

Dołącz do nas

Jeśli są Państwo zainteresowani dołączeniem do Organizacji, prosimy o wypełnienie deklaracji - nasz konsultant w ciągu 24 godzin skontaktuje się z Państwem
Wszelkie prawa zastrzeżone OBPON 2022