Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2906 2022
  PYTANIE NR: 26220/2022| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Chciałabym uzyskać informacje jakie mamy mozliwosci wspierania osób niepełnosprawnych w ramach IPR poza regułą de minimis. Ponieważ posiadamy środki na koncie 15% IPR chcielibyśmy zorganizować coś dla tych osób,którzy tego wsparcia najbardziej potrzebują. Bardzoprosze o...

  202-06-
 • 2906 2022
  PYTANIE NR: 26219/2022| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik posiada na stałe orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy z tytułu narządu wzroku ( ujmowany we wskaźnikach jako stopień umiarkowany 04-O ). W dniu 22.04.2021 r. wystąpił po raz pierwszy z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do PZON i na posiedzeniu w...

  202-06-
 • 2906 2022
  PYTANIE NR: 26218/2022| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry Jesteśmy byłym ZPCH ( trzeci rok ) i prosimy o odpowiedź czy ze środków PFRON możemy otrzymać dofinansowanie na zamontowanie w dzierżawionym przez zakładzie klimatyzacji . Jeśli jest taka możliwość to jak rozpocząć działanie do jej uzyskania. Dziękuję za...

  202-06-
 • 2806 2022
  PYTANIE NR: 26217/2022| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej (wielkość podmiotu - mały przedsiębiorca), składamy elektronicznie sprawozdania finansowe do KRS (wraz z Bilansem, Rachunkiem Zysków i Strat i Informacją dodatkową) i chcielibyśmy się dowiedzieć, czy ubiegając sięo dofinansowanie do...

  202-06-
 • 2806 2022
  PYTANIE NR: 26216/2022| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, pracownik do dnia 30.11.2020 r. posiadał orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności. W dniu 26.01.2021 r. PZON zaliczył pracownika do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (ustalony stopień od 01.12.020 r.). Pracownik w dniu 13.02.2021 r. złożył...

  202-06-