Kompleksowe wsparcie merytoryczne i formalno-prawne dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami w zakresie:

warranty
Ikona opracowań

audytu poprawności dokumentacji pracowniczej i rozliczeń wpłat na PFRON

Ikona opracowań

zgłoszenia Pracodawcy do systemu SODiR, uzyskania dofinansowania wynagrodzenia, poprawnej kalkulacji tzw. „efektu zachęty”

Ikona opracowań

poprawnego korzystania i udzielania ulg we wpłatach na PFRON

Ikona opracowań

analizy postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych wraz z sporządzeniem pism odwoławczych

Ikona opracowań

prawidłowego rozliczenia wydatkowanych środków ZFRON, IPR (pełna obsługa zakładów pracy chronionej)

Ikona opracowań

zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wraz z optymalizacją kosztów i pełną dokumentacją kadrową

Sukcesy Organizacji
na przestrzeni lat

Co zyskujesz jako członek Organizacji

Check
aktywne uczestnictwo w formowaniu prawa w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
Check
pierwszeństwo w podjęciu zgłoszonej interwencji w imieniu Członków Organizacji
Check
wspólne opiniowanie aktów prawnych i propozycji zmian legislacyjnych
Check
opieka i wsparcie merytoryczne najlepszych ekspertów w Polsce
Check
dostęp do aktualnych informacji i fachowej wiedzy wraz z regularną wysyłką newslettera
Check
skuteczne reprezentowanie interesów zrzeszonych Pracodawców
Prezes zarządu - Krzysztof Kuncelman

Możliwości współpracy

Ikona opracowań
Audyty

Audyt struktury zatrudnienia i poprawności dokumentów związanych z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością

Ikona opracowań
Rekrutacje

Inwestujemy w zasoby ludzkie promując zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

Ikona opracowań
Szkolenia

Merytoryczna wiedza i doświadczenie w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością

Ikona opracowań
Konsultacje

Profesjonalne doradztwo i wsparcie najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce

Biznesmen wskazujący pismo
logo obpon

Dołącz do nas

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do Organizacji, prosimy o wypełnienie deklaracji - nasz konsultant w ciągu 24 godzin skontaktuje się z Państwem
logo obpon

Dołącz do nas

Jeśli są Państwo zainteresowani dołączeniem do Organizacji, prosimy o wypełnienie deklaracji - nasz konsultant w ciągu 24 godzin skontaktuje się z Państwem
Wszelkie prawa zastrzeżone OBPON 2022