Sprawdź poprawność rozliczeń z PFRON

Zagadnienia formalno-prawne związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz korzystaniem z ustawowo przewidzianych możliwości obniżenia wpłat na PFRON budzą szereg pytań i wątpliwości, w wielu przypadkach narażając Pracodawców na różnego rodzaju nieprawidłowości mogące rodzić konsekwencje finansowe.

Najlepsi eksperci

Znajomość przepisów prawa, wiedza teoretyczna i praktyczna oraz wieloletnie doświadczenie pozwala nam na długoterminowe i wieloaspektowe działania, które przyczyniają się do trwałych oszczędności i ekonomicznych korzyści mających odzwierciedlenie w wyniku finansowym.

Przeprowadzane przez naszych ekspertów audyty są gwarancją prawidłowości m.in.: ubiegania się w PFRON o miesięczne dofinansowanie, ubiegania o inną pomoc publiczną dotyczącą zatrudnienia osób niepełnosprawnych, rozliczania wpłat na PFRON, wydatkowania środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), korzystania z ulg na PFRON, udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Kobieta i mężczyzna wymieniający uścisk dłoni
warranty
Mężczyćni wymieniający uścisk dłoni

Indywidualne podejście

Profesjonalizm i indywidualne podejście pozwala na przygotowanie raportu uwzględniającego pełną analizę dokumentacji z zaznaczeniem wszelkich ewentualnych nieprawidłowości do skorygowania, przygotowania firmy do kontroli PFRON, KAS, NIK oraz zawierającego konkretne i praktyczne rozwiązania w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania oraz redukcji comiesięcznych kosztów ze wskazaniem obszarów oraz wszystkich możliwych wariantów optymalizacji wpłat na PFRON.

Przykładowe audyty zakresów

Struktury zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

Poprawności korzystania z ulg na PFRON

Dostępności architektonicznej dla osób o szczególnych potrzebach

Zgłoszenia Pracodawców do systemu SODiR

Poprawnego wydatkowania środków ZFRON

Prawidłowości prowadzenia zakładu pracy chronionej (ZPChr)

Prawidłowości ubiegania się w PFRON o miesięczne dofinansowanie

Poprawnego tworzenia regulaminów ZFRON, w tym wydatkowania w ramach IPR

Prawidłowości rozliczania wpłat na PFRON

Poprawnej kalkulacji efektu zachęty w zakresie pozyskania dofinansowania SODiR

Prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej dotyczącej osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności orzeczeń o niepełnosprawności

Zapytaj
o audyty

Jesteś zainteresowany audytem indywidualnym dla swojej firmy?

warranty

Napisz do nas

Imię*

Nazwisko*

Jaki kontakt preferujesz

Numer telefonu*

Adres e-mail*

Opisz swój problem*

Dziękujemy za zgłoszenie.
sylwetki osób

lub skontaktuj się z naszym biurem

(16) 679-16-16

biuro@obpon.pl

Biznesmen wskazujący pismo
logo obpon

Dołącz do nas

Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do Organizacji, prosimy o wypełnienie deklaracji - nasz konsultant w ciągu 24 godzin skontaktuje się z Państwem
logo obpon

Dołącz do nas

Jeśli są Państwo zainteresowani dołączeniem do Organizacji, prosimy o wypełnienie deklaracji - nasz konsultant w ciągu 24 godzin skontaktuje się z Państwem
Wszelkie prawa zastrzeżone OBPON 2022