Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2804.2017
  PYTANIE NR: 20628/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pytanie dotyczy czasu pracy osób niepełnosprawnych: W zakładzie pracy obowiązuje system równoważnego czasu pracy. Czy w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych z lekkim i umiarkowanym jest wymagana zgoda lekarza (na wniosek pracownika) na nie stosowanie art. 15...

 • 2804.2017
  PYTANIE NR: 20626/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pytanie dotyczy dodatkowego urlopu dla osobo niepełnosprawnej (art. 19 ustawy o rehabilitacji...): Pracownik został zatrudniony na okres próbny od 13.03.2017 r. do 12.06.2017 r. Przedłożył orzeczenie o umiarkowanym stopieniu niepełnosprawności (data wydania orzeczenia: 17.03.2016,...

 • 2704.2017
  PYTANIE NR: 20623/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik zatrudniony nieprzerwanie od 1995 r. posiadał następujące orzeczenia o niepełnosprawności: 1. 11.08.1997 - 22.08.2000 orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia zaliczające do trzeciej grupy inwalidów z ogólnego stanu zdrowia, dodatkowo zaświadczenie...

 • 2704.2017
  PYTANIE NR: 20622/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Mam pytanie dotyczące SOD-u. Do tej pory osobą upoważnioną do reprezentowania Spółdzielni w SOD był Prezes Zarządu Spółdzielni. Jego nazwisko i funkcja widnieje w poz. 44 Wn-D oraz w INF-OPP w poz. "Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji". Od następnego...

 • 2704.2017
  PYTANIE NR: 20621/2017| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam, Pracownik posiadał orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym do dnia 03.07.2016r. W dniu 06.06.2016r. pracownik złożył wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia i ponownie dostał grupę znaczną ze stopniem niepełnosprawności datowanym od 30.04.2013r. (tak jak w poprzednim...