Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1807.2019
  PYTANIE NR: 23196/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Pracownik pełnosprawny w czasie zatrudnienia zmarł, wygasł stosunek pracy. Dokonaliśmy rozliczenia za część przepracowanego miesiąca i ekwiwalent za urlop. Czy zaliczkę na podatek dochodowy z praw majątkowych przekazuje w całości do Urzędu Skarbowego, czy ZFRON?

 • 1807.2019
  PYTANIE NR: 23195/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy pracownik może w trakcie chorobowego pojechać na wczasy i przedstawić rachunek za takie wczasy do rozliczenia z ZFRONU?

 • 1807.2019
  PYTANIE NR: 23194/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Proszę o udzielenie odpowiedzi w nast. kwestii dot. korekty Faktury VAT. Czy jest konieczne wystawienie dla kontrahenta korekty INF-U, jeżeli nie ma to wpływu na wysokość kwoty obniżenia PFRON? Przyczyną korekty jest zwiększenie kwoty przychodu ze sprzedaży za wykonaną usługę.

 • 1807.2019
  PYTANIE NR: 23193/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  W naszej firmie zatrudniamy pracowników młodocianych na naukę zawodu, jeden z nich był w miesiącu czerwcu na urlopie bezpłatnym. Czy tego pracownika mam odjąć od zatrudnienia w pozycji 39 i 41 wniosku WND?

 • 1807.2019
  PYTANIE NR: 23192/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Jesteśmy uprawnieni do udzielania ulg we wpłatach na PFRON. W celu rozszerzania sprzedawanego asortymentu chcielibyśmy wprowadzić do sprzedaży nowe zestawy opakowaniowe składające się z tacki i wklejonego do niej absorbera (do pakowania np. mięsa). Tacka jest dla nas surowcem wydanym na produkcję...