Werbeo

Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1809 2020
  PYTANIE NR: 24508/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik złożył podanie o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron na dzień 20.11.2020r. Pracodawca wyraził zgodę i od 01.09.2020r. wysłał pracownika na urlop wypoczynkowy. W dniu 18.09.2020 pracownik przysłał pismo, że z dniem 30.09.2020r. porzuca pracę bez podania przyczyny i...

  200-09-
 • 1809 2020
  PYTANIE NR: 24504/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej! Pani Edyto bardzo proszę o pilną odpowiedź na poniżej zadane pytanie: Z ZFRONU zostały wydatkowane środki, na które Urząd Skarbowy odmówił wydania zaświadczenia de minimis. Środki te wraz z odsetkami zostały zwrócone na ZFRON. Gdzie...

  200-09-
 • 1709 2020
  PYTANIE NR: 24503/2020| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam Mam pytanie odnoście powołania komisji rehabilitacyjnej (RMPiPS w sprawie ZFRON) a mianowicie: §6, ust. 3, ppkt.1 który mówi: 1) lekarz lub pielęgniarka wykonujący świadczenia zdrowotne na rzecz zakładu pracy, o których mowa w art. 28 ust. 1, pkt. 3 ustawy o...

  200-09-
 • 1709 2020
  PYTANIE NR: 24501/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Co powinien zrobić pracodawca nie prowadzący zakład pracy chronionej jeśli otrzymał dofinansowanie wynagrodzeń i kosztów zus z PFRON za miesiąc maj 2020 rok. A 30 czerwca 2020 roku złożył wniosek do ZUS RDZ - o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za maj 2020 rok.

  200-09-
 • 1709 2020
  PYTANIE NR: 24500/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry, 1) 4.08 wystawiliśmy fakturę z terminem płatności 3.09. Faktura została zapłacona 27.08. Jaki będzie okres sprawozdawczy (miesiąc zapłaty za fakturę czyli sierpień czy wrzesień czyli miesiąc, w którym przypadł termin płatności za zakup uprawniający do uzyskania informacji o...

  200-09-