Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2307 2021
  PYTANIE NR: 25320/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, Moje pytanie dotyczy sprzętu zakupionego w ramach IPR. W ubiegłym roku zakupiliśmy kserokopiarkę w ramach doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ruchowo, poruszającej się o dwóch kulach. Pracownik był zatrudniony w administracji. Po kilku miesiącach...

  201-07-
 • 2307 2021
  PYTANIE NR: 25319/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, Moje pytanie dotyczy sprzętu zakupionego w ramach Indywidualnego Programu Rehabilitacji. Z

  201-07-
 • 2107 2021
  PYTANIE NR: 25315/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry Firma po kontroli ZUS musi dokonać korekt deklaracji za 2018 i 2019. Chodzi o źle naliczane składki od umów zleceń pracowników pełnosprawnych które są na jednej deklaracji z pracownikami niepełnosprawnymi. Do tej pory składki są płacone w całości terminowo!...

  201-07-
 • 2007 2021
  PYTANIE NR: 25313/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, mam pytanie w związku z zamiarem udzielenia pracownikowi posiadającemu orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności urlopu bezpłatnego na okres 2 lub 3 miesięcy na jego wniosek, czy: - po powrocie do pracy trzeba będzie wykazać efekt zachęty aby dalej ubiegać się o...

  201-07-
 • 2007 2021
  PYTANIE NR: 25312/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  WITAM Wiem że pracownikowi niepełnosprawnemu z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności należy się : Skrócona norma czasu pracy - 7-godzinna dobowa i 35-godzinna tygodniowa, Dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni, dodatkowa, 15-minutowa przerwa w pracy na...

  201-07-