Werbeo

Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2102 2020
  PYTANIE NR: 23761/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Bardzo pilne. Uzupełnienie treści mojego pytania nr 23753/2020: Bardzo dziękuję za informację jednak mamy wątpliwości co do efektu zachęty. Bardzo proszę o zapoznanie się z przedmiotową argumentacją. Połączenie spółek ... sp.z o.o. sp.k.,.... sp. z o.o.oraz ... Bałtyk II sp. z o.o....

  200-02-
 • 2002 2020
  PYTANIE NR: 23760/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry. Mam pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej. Jesteśmy byłym ZPCHR który utrzymał fundusz ZFRON. Chcemy kupić używany środek trwały od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej na podstawie umowy kupna-sprzedaży. 1. Czy możemy sfinansować taki zakup ze...

  200-02-
 • 2002 2020
  PYTANIE NR: 23758/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pracownik z orzeczonym stopniem niepełnosprawności bez prawa do renty, urodzony 30.11.1957 nie ma ustalonego prawa do emerytury, zgodnie z dostarczonym zaświadczeniem z ZUS. Pytanie nr 1: Czy na w/w pracownika przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego....

  200-02-
 • 1902 2020
  PYTANIE NR: 23756/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy pracownik który otrzymał pomoc w formie pożyczki z ZFRON na zakup auta (spełniał wymogi co do niepełnosprawności i stwierdzonej potrzeby posiadania auta ), może to auto sprzedać (kiedy chce) i kupić inne - większe choć jeszcze nie spłacił pożyczki udzielonej na ten cel (zostało...

  200-02-
 • 1902 2020
  PYTANIE NR: 23755/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownica została zatrudniona w firmie od grudnia 2018 r. na umowę o pracę. W lutym 2019 r. urodziła dziecko. Obecnie wykorzystała już urlop macierzyński i wykorzystuje przysługujący jej urlop wypoczynkowy. Czy po urlopie wypoczynkowym, pracodawca może na jej wniosek udzielić jej urlopu...

  200-02-