Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2309.2019
  PYTANIE NR: 23333/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy pracodawcą osób niepełnosprawnych z otwartego rynku. Tworzymy ZFRON. Po utracie statusu ZPCHr podatek od osób fizycznych odprowadzamy: od wypłat dla niepełnosprawnych na ZFRON, od wypłat dla pozostałych pracowników do Urzędu Skarbowego. Czy wypłacając odprawę...

 • 2009.2019
  PYTANIE NR: 23332/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Proszę o poradę, czy można przechowywać w aktach osobowych takie dokumenty jak: legitymacja emeryta rencisty, lub prawo jazdy, do celów potwierdzenia prawa do świadczeń lub uprawnień zawodowych. Dziękuję

 • 1909.2019
  PYTANIE NR: 23329/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy w ramach punktu "dojazdy do i z pracy osób niepełnosprawnych mających trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu" możemy sfinansować ze środków Zfron ryczał na dowożenie do i z pracy przez żonę niepełnosprawnego pracownika (stopień umiarkowany z...

 • 1909.2019
  PYTANIE NR: 23328/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Zatrudniliśmy pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności od dnia 02.09.2019 r. Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 25.06.2018 r. postanowiono zaliczyć do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Niepełnosprawność istnieje od 12-go roku życia. Ustalony stopień niepełnosprawności...

 • 1909.2019
  PYTANIE NR: 23326/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownica w dniu 14.11.2018 urodziła dziecko, w związku z tym w okresie od dnia 14.11.2018 do dnia 02.04.2018 korzystała z urlopu macierzyńskiego (20 tygodni), jednocześnie w terminie złożyła wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni, który miałby trwać od dnia 03.04.2019...