Wspolpracuj z nami

OBPON.ORG

Jesteśmy otwarci na wszelkie możliwości współpracy w zakresie:

  • wspólnego reprezentowania interesów pracodawców osób niepełnosprawnych, w tym ochrony i reprezentowania interesów prawnych i gospodarczych pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne przed organami administracji publicznej, sądami, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami oraz wobec związków zawodowych,
  • działań mających na celu poprawę funkcjonowania przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne, w tym promocji pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i wspierania rozwoju przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne,
  • pomoc w uzyskiwaniu środków publicznych przeznaczonych na zwiększanie możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych,
  • współudziału w tworzeniu oraz realizacji polityki zatrudniania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, poprawy warunków pracy osób niepełnosprawnych ,
  • promowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych i innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • integracji środowiska pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
  • kształtowania pozytywnego wizerunku pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
  • wspierania inicjatyw gospodarczych pracodawców zrzeszonych w Związku,
  • inicjowania działań zmierzających do ułatwienia dostępu do informacji oraz podnoszenia świadomości prawnej pracodawców zrzeszonych w Związku,
  • innych zgodnych ze Statutem naszej Organizacji oraz polityką działań Zarządu i Członków w niej zrzeszonych.

« powrót