Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1708.2022
  PYTANIE NR: 26318/2022| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam proszę o informację kto może skorzystać z realizacji ZFRON w zakresie § 2.1 pk. 2 b) Rozporządzenia w sprawie Zfron

 • 1708.2022
  PYTANIE NR: 26317/2022| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam proszę o informację w jaki sposób dokumentować osoby niepełnosprawne ze szczególnymi schorzeniami wypełniając DEk -I-0 czy wystarczy kod na orzeczeniu ?

 • 1708.2022
  PYTANIE NR: 26316/2022| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry Jesteśmy ZPCHR. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę od dnia 04.05.2021 posiadał orzeczenie o niepełnosprawności wydane 21.07.2020 po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.07.2020 (wpłynęło do pracodawcy 04.05.2021) o treści: * stopień niepełnosprawności - znaczny * symbol przyczyny...

 • 1708.2022
  PYTANIE NR: 26315/2022| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, pracownik młodociany w ubiegłym roku w okresie ferii letnich złożył wniosek o urlop bezpłatny w okresie od 01.07 do 30.07.2021 r. W okresie przebywana na urlopie bezpłatnym do pracodawcy wpłynęło zwolnienie lekarskie pracownika od 22 do 31.07 2021 r. Jak ująć te daty w...

 • 1708.2022
  PYTANIE NR: 26313/2022| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry, Pracodawca – Zakład Pracy Chronionej w ramach Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza min. środki na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych opracowane przez komisję rehabilitacyjną. Zarząd postanowił, iż za...

 • 1708.2022
  PYTANIE NR: 26312/2022| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry, Jesteśmy firmą uprawnioną do wystawienia ulgi na PFRON. Kontrahent, któremu co miesiąc wystawiamy ulgę, opłacił kwotę netto faktury 20.07.2022 (termin 22.07.2022), natomiast VAT został opłacony po terminie, tj. 09.08.2022. Czy w takim przypadku mamy obowiązek wystawić ulgę?...

 • 1208.2022
  PYTANIE NR: 26310/2022| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień Dobry Mam wielką prośbę z kim z konsultantów serwisu można porozmawiać na temat "Wydatkowania środków ZFRON" - połączyć się telefonicznie i na jaki numer telefonu ewentualnie zadzwonić ?

 • 1208.2022
  PYTANIE NR: 26309/2022| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, Pytanie dotyczy niepełnosprawnego pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności kod 04-O, 07-S 30.09.2022 r, kończy się ważność powyższego orzeczenia, pracownik zapowiedział nam, że na razie nie złoży wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia do czasu odwołania stanu...

 • 1108.2022
  PYTANIE NR: 26308/2022| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry, piszę do Państwa z prośba o informację dot. takiej sytuacji mamy możliwość zatrudnienia osoby ze stopniem niepełnosprawnością umiarkowanym który ma emeryturę – oczywiście nie możemy starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń takiego pracownika, ale czy taka osoba...

 • 1108.2022
  PYTANIE NR: 26305/2022| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry W związku z zmniejszeniem wpływów na ZFRON oraz zwiększeniem ilości składanych wniosków o pomoc indywidualną chcielibyśmy dokonać zmian zapisów w obowiązującym w naszym zakładzie regulaminie ZFRON, zmiany miałyby dotyczyć zlikwidowania zapisu dotyczącego...

 • 1008.2022
  PYTANIE NR: 26301/2022| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, zatrudniliśmy na umowę o pracę pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Orzeczenie wydane 20.10.2020. Jest to młoda osoba i do tej pory pracowała jedynie na umowach zlecenie. Czy do ustalenia dodatkowych 10 dni urlopu mamy uwzględniać czas jaki ta osoba...

 • 1008.2022
  PYTANIE NR: 26300/2022| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, czy jako były ZPCHR (mamy zachowany ZFRON do końca tego roku) możemy również "wpaść" w konieczność wystawiania ulg dla kontrahentów w przypadku odpowiednich wskaźników? Aby wystawiać ulgi jak należy wyliczyć odpowiedni wskaźnik? Prosimy o pomoc w...

 • 1008.2022
  PYTANIE NR: 26299/2022| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry, W m-cu 07/2022 PFRON przelał nam środki (WN-P-ZF) na zfron. Czy nadal obowiązuje podział tej kwoty na 10%, 15%, 75%. Zaświadczenia de minimis do dnia dzisiejszego wydawał US. Do kogo w chwili obecnej mam się zwracać o wydanie zaświadczeń de minimis? do US czy PFRONU? ZPCH jesteśmy...

 • 1008.2022
  PYTANIE NR: 26298/2022| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry, W m-cu 07/2022 PFRON przelał nam środki (WN-P-ZF) na zfron. Czy nadal obowiązuje podział tej kwoty na 10%, 15%, 75%. Zaświadczenia de minimis do dnia dzisiejszego wydawał US. Do kogo w chwili obecnej mamy się zwracać o wydanie zaświadczeń de minimis? do US czy PFRONU? a co robić...

 • 1008.2022
  PYTANIE NR: 26297/2022| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry, czy pracownik przebywający na urlopie wychowawczym mający rentę ma mieć opłacaną składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Przepis mówi, że nie dla osób mających inny tytuł do ubezpieczeń.

 • 1008.2022
  PYTANIE NR: 26296/2022| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry. Chcielibyśmy zakupić fotele biurowe w ramach IPR. Proszę o informację czy fotele te muszą mieć status foteli typowo rehabilitacyjnych (stawka Vat.), czy wystarczy, że mają odpowiednie udogodnienia, które poprawią funkcjonowanie w pracy np. podnoszone siedzisko,...

 • 1008.2022
  PYTANIE NR: 26295/2022| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pracownik niepełnosprawny w wyniku nienależytego wykonania obowiązków wyrządził pracodawcy szkodę, uznał swoją winę, zgodził się z nałożoną na niego odpowiedzialnością uznał jej wysokość, zgodził się na potrącanie w ratach z wynagrodzenia odszkodowania w wysokości nie przekraczającej...

 • 0908.2022
  PYTANIE NR: 26294/2022| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Proszę o pomoc w interpretacji poniższego zapisu: Wskaźnik udziału przychodów stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży własnej produkcji lub własnej usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej w danym miesiącu na rzecz nabywcy i przychodu ogółem...

 • 0908.2022
  PYTANIE NR: 26293/2022| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam! Jako zakład pracy chronionej zakupiliśmy w 1997 roku ze ośrodek wypoczynkowy za 2 miliony złotych z tego z tego 1 milion wydatkowane z zfron i 1 milion ze środków spółki. Obecnie wartość niezamortyzowana środka trwałego wynosi 840.000 złotych (połowa sfinansowana ze...

 • 0708.2022
  PYTANIE NR: 26290/2022| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  W 2019 roku zakupiliśmy urządzenia do gabinetu rehabilitacyjnego dla naszych niepełnosprawnych pracowników. Przez pandemię różnie bywa z ich wykorzystaniem nad czym ubolewamy. Czy możemy wykorzystać je również do celów komercyjnych i czy w ogóle będzie...

 • STRONA:
 • 1 2 3 4
 • Następna strona
 • ... z 1063