Korzyści z członkostwa

PRZYSTĘPUJĄC DO ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG PRACODAWCY ZYSKUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

Członkowstwo w nowej, niezależnej organizacji zrzeszającej pracodawców osób niepełnosprawnych, skupiającej najwybitniejszych specjalistów, a poprzez to:

  • dostęp do najnowszych informacji dotyczących tematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych,
  • dostęp do wiarygodnych informacji o zmianach w obowiązującym ustawodawstwie oraz wpływ na jego kształt poprzez wspomaganie i aktywne uczestnictwo w pracach organizacji,
  • dostęp do informacji z zakresu aktualnych działań i planów Organizacji,
  • uczestnictwo w bezpłatnych zebraniach, posiedzeniach organizowanych przez Zarząd Organizacji,
  • skuteczne reprezentowanie interesów wszystkich zrzeszonych pracodawców osób niepełnosprawnych,
  • pierwszeństwo w interweniowaniu organizacji na rzecz indywidualnych problemów jej Członków
  • uczestnictwo w ogólnopolskim PROGRAMIE PARTNERSKIM wraz z plastikową, imienną kartą członkowską uprawniającą do szeregu rodzajów przywilejów w ramach tworzonego Programu, np. specjalnych, dodatkowych rabatów na: usługi szkoleniowe i doradcze, hotelarskie, turnusy rehabilitacyjne i wiele innych. Zakupy w sieciach handlowych, zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, maszyn i urządzeń biurowych innych

ZOSTAŃ CZŁONKIEM ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG

przejdź do: przystąpienie do organizacji »« powrót