2511.22

Opracowanie OBPON: Skan umowy o pracę wiążący dla stron stosunku pracy

Umowa o pracę zawierana jest na piśmie. Wynika z tego, że do jej zawarcia wymagane jest złożenie własnoręcznego podpisu lub też złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. A zatem, skan umowy o pracę jest wiążący dla stron, jeżeli takim podpisem został opatrzony.

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/218204/show.html.

« powrót