2411.22

Opracowanie OBPON: Wykazywanie efektu zachęty przez pracodawców pozostających w relacji powiązania

Pracodawca jest przedsiębiorstwem powiązanym z czterema innymi firmami, które także występują o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Dotychczas zarówno beneficjent, jak i pozostałe firmy powiązane nie wykazywały w poz. 39 i poz. 41 sumarycznych stanów zatrudnienia dla spółek powiązanych, w związku z czym efekt zachęty był wykazywany na danego przedsiębiorcę, a nie na przedsiębiorstwo powiązane. Jakie mogą być skutki prawne dla tych przedsiębiorstw, jeżeli w trakcie kontroli PFRON stwierdzi powyższe nieprawidłowości?

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/218201/show.html.

« powrót