1011.22

Komunikat OBPON.org: Przypominamy - tylko do 30.XI.2022 roku zpchr - mogą złożyć do Oddziału PFRON wniosek o refundację dodatkowych kosztów np. kosztów administracyjnych na rok 2023 r.

Przypominamy: Wnioski o refundację można składać w Oddziałach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, właściwych dla siedziby pracodawcy, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy refundacja. W przypadku pracodawców, którzy uzyskali status zakładu pracy chronionej po dniu 1 listopada danego roku kalendarzowego, termin przedłuża się do dnia 31 stycznia roku następnego. W przypadku pracodawców, którzy uzyskali status zakładu pracy chronionej w danym roku kalendarzowym, wniosek o refundację na ten rok składa się w terminie do dnia 30 listopada tego roku.

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/218033/show.html.

« powrót