0211.22

Komunikat OBPON.org : Ważne pytanie i odpowiedź PFRON dot. przejęcia spółki i prawa do dofinansowań z PFRON

Spółka X i Spółka Y są pracodawcami zarejestrowanymi w PFRON. Otrzymują dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nie są Zakładami Pracy Chronionej. Obecnie obie spółki są ze sobą powiązane. W deklaracji Wn-D wykazują łączne stany zatrudnienia. W formularzu INF-OPP podają wzajemnie swoje identyfikatory podatkowe oraz łączną kwotę otrzymanego dofinansowania. Od dnia 01.01.2023 r. spółka Y zostanie przejęta przez spółkę X na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 KP. Spółka Y zostanie rozwiązana, a spółka X przejmie jej wszystkie prawa i obowiązki. Wynagrodzenie za grudzień 2022r. pracowników spółki Y zostanie wypłacone w styczniu 2023r. przez spółkę X. Czy spółka X może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych spółki Y za grudzień 2022? Czy należy wykazać efekt zachęty na przejętych pracowników? Czy fakt połączenia spółek powinien być wykazany w bieżących dokumentach związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Edyta Sieradzka, Wiceprezes OBPON.org

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/217937/show.html.

« powrót