2109.22

Komunikat OBPON.ORG: Kontakt do osób odpowiedzialnych w PFRON za wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis do środków uzyskanych z PFRON w ramach tzw. rekompensat na podstawie Wniosku Wn-P-ZF

Pytanie do PFRON

Przesyłam do Państwa prośbę o wskazanie Wydziału w PFRON oraz osób lub osoby odpowiedzialnej

Pracodawcy dopytują o to aby mogli uzyskać od Państwa informację o wskazaniu jakie dokumenty muszą do Państwa wysłać w celu wydania im zaświadczenia o pomocy de minimis.

Edyta Sieradzka

Wiceprezes OBPON.ORG

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/217518/show.html.

« powrót