2208.22

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Odpowiedź BON na Apel Organizacji OBPON.ORG dot. podwyższenia kwot miesięcznych dofinansowań z PFRON

Organizacja OBPON.ORG w imieniu zrzeszonych oraz współpracujących z nami Pracodawców osób z niepełnosprawnościami, zwróciła się z apelem o zwiększenie kwot miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń z PFRON, które w ocenie reprezentowanego przez nas środowiska stanowią najbardziej skuteczny element aktywizacji zawodowej osób z dysfunkcjami.

Przedstawiamy odpowiedz BON w tej sprawie.

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/217169/show.html.

« powrót