1708.22

Interwencja OBPON.ORG do MriPS: w sprawie niedopuszczania przez Ministerstwo osób z niepełnosprawnością do wykonywania pracy na jego rzecz w charakterze pracowników recepcji i ochrony mienia

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało specyfikację warunków zamówienia publicznego pod nazwą: „Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, ul. Brackiej 4 i ul. Żurawiej 4a oraz obiektu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58”.

W wyjaśnieniach treści specyfikacji warunków zamówienia Ministerstwo jednoznacznie stwierdza, że wyklucza zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na stanowiskach ochrony mienia i recepcji, cyt: „Zamawiający wymaga aby do realizacji zadań stanowiących przedmiot umowy zostały skierowane osoby bez ograniczeń psychofizycznych (w tym stwierdzonych grupą inwalidzką.”

Organizacja OBPON.ORG skierowała do MRiPS w tej sprawie interwencję.

 

 

 

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/217081/show.html.

« powrót