1008.22

Komunikat OBPON.ORG - ZAPOWIEDŹ KOLEJNEJ BARDZO WAŻNEJ NOWELIZACJI USTAWY O REHABILITACJI - w szczególności dla pracodawców ON uzyskujących miesięczne dofinansowania z PFRON

Szanowni Państwo w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się już zapowiedź kolejnej ważnej nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Zapewne wkrótce na stronie RCL pojawi się projekt. Z zapowiedzi wynika, iż projektowana zmiana, dotyczy zwiększenia poziomu dotacji dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.  Ta zmiana jest zasadna i potrzebna, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie udzielanego przez PFRON wsparcia i możliwości poszerzenia zakresu realizowanych zadań z obszaru rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Zarząd Naszej Organizacji już w tej sprawie wystosował w lipcu do Rządu i PFRON stosowny APEL o zwiększenie kwot miesięcznego dofinansowania Pismo syg. OBPON.ORG/01/07/22/MTP/ES/KK

O dalszych losach nowelizacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/217040/show.html.

« powrót