0908.22

Komunikat OBPON.ORG: Ustawa o ekonomii społecznej z 5.08.2022 roku a zmiany w ustawie o rehabilitacji.

Uchwalona przez Sejm i Senat 5.08.2022 Ustawa o ekonomii społecznej (obecnie czeka na podpis Pana Prezydenta) wprowadza kilka ważnych zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558.

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/217034/show.html.

« powrót