0808.22

Komunikat OBPON.ORG: Pytanie do PFRON dot. ustalonego prawa do emerytury oraz możliwości odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty składek ZUS nie z przyczyn trwającej pandemii a prawo do otrzymania dofinansowania

Pytanie do PFRON

W imieniu pracodawcy ON proszę o odpowiedź czy na pracownika w stopniu lekkim, który nigdy nie składał wniosku do ZUS o emeryturę - pracodawca będzie mógł ubiegać się o jego dofinansowanie, kiedy okaże się, że ten pracownik ma przyznane świadczenie emerytalne z tytułu choroby jego dziecka i de facto ustalone prawo do emerytury jest tylko i wyłącznie z powodu choroby dziecka?

Dodatkowo proszę o odpowiedź czy obecnie kiedy pracodawcy występują do ZUS o odroczenie terminu zapłaty składek lub o rozłożenie zapłaty składek na raty (nie z powodu trwającej epidemii)

dla PFRON w przypadku otrzymania umowy na odroczenie lub rozłożenia składek na raty

będzie zachowana terminowość poniesienia kosztów płacy?

 

Edyta Sieradzka

Wiceprezes OBPON.ORG

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/217017/show.html.

« powrót