2306.22

Opracowanie Ekspertów OBPON: Zmiana stopnia niepełnosprawności emeryta z umiarkowanego na znaczny a prawo do dofinansowania z PFRON

Stan faktyczny

Firma zamierza zatrudnić emeryta z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, który złożył wniosek do PZON o podwyższenie stopnia niepełnosprawności z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia.

Czy w przypadku dostarczenia pracodawcy orzeczenia ze znacznym stopniem niepełnosprawności pracodawca będzie mógł wystąpić o dofinansowanie do jego wynagrodzenia?

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/216601/show.html.

« powrót