2206.22

Opracowanie OBPON: Na jaki numer rachunku bankowego pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami powinien dokonać zwrotu nienależnie otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń?

Pracodawca, który uchybił terminowi poniesienia kosztów płacy musi zwrócić Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nienależnie otrzymane dofinansowania wynagrodzeń. Na jaki numer rachunku bankowego pracodawca powinien zwrócić uzyskane środki?

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/216599/show.html.

« powrót