2206.22

Opracowanie OBPON: Czy ZPChr może sfinansować wydatki na przygotowanie podłoża i wymianę wykładziny w ramach IPR?

Spółka posiadająca status zakładu pracy chronionej (ZPChr) przeznaczyła środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) w ramach utworzonego Indywidualnego Programu Rehabilitacji (IPR) na przygotowanie podłoża w pomieszczeniach zakładu pracy i wymianę wykładziny na antypoślizgową. Czy w związku z tym firma może wystąpić o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis potwierdzającego wydatkowanie środków zgromadzonych na rachunku ZFRON na dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności pracownika?

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/216587/show.html.

« powrót