1006.22

Komunikat OBPON.ORG - WAŻNE : Odpowiedź PFRON dla ZPCHR dot. wzoru zaświadczeń od lekarza specjalisty o schorzeniach szczególnych występujących w art.28 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji - w przypadku kiedy pracownik na orzeczeniu nie ma wpisanego kodu 02-P.

PYTANIE DO PFRON

 Pracodawca prosi o odpowiedź czy załączone wzory zaświadczeń od lekarza specjalisty tj. psychiatry w tej treści będą wystarczającymi do zaliczenia pracowników do schorzenia szczególnego tj. choroby psychicznej. Pracownicy w stopniu umiarkowanym lub lekkim mają na orzeczeniu np. kod 05-R i dodatkowo dostarczają takie zaświadczenia. Pracodawca pyta czy na ich podstawie może wliczyć tych pracowników do wskaźnika wynikającego z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji i mieć prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości?

b) co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

Edyta Sieradzka

Wiceprezes OBPON.ORG

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/216521/show.html.

« powrót