0706.22

Komunikat OBPON.ORG : Odpowiedź BON dot. wydatkowania środków ZFRON w ramach IPR a śmierć pracownika

PYTANIE DO BON

 

Szanowni Państwo proszę o pilną odpowiedź na pytanie pracodawcy mającego status zpchr. Uprzejmie proszę o wskazanie możliwości rozwiązania problemu. W ubiegłym roku 2021 objęliśmy pracownicę z niepełnosprawnością Indywidualnym Programem Rehabilitacji. Pracownica otrzymała na swoje prywatne konto bankowe w grudniu 2021r. przelew środków (prawie 20 000 tys.zł.) jako finansowanie z ZFRON IPR m.in. na zakup aparatu słuchowego w celu zmniejszenia ograniczeń zawodowych wskazanych w programie. Zakup aparatu nie został jednak zrealizowany, ponieważ miało to nastąpić według harmonogramu do 31.03.2022 r. - według możliwości realizacji zlecenia zakupu danego aparatu. Niestety na początku lutego 2022 pracownica zmarła.

Nie posiadamy dokumentów rozliczeniowych danego IPR. Jak w takim wypadku zamknąć / rozliczyć program?

Jakie mamy możliwości prawne, aby ewentualnie nastąpił zwrot niewydatkowanych środków ZFRON ?

I jakie mamy obowiązki, aby w razie kontroli nie narazić się na sankcje?

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi.

Edyta Sieradzka

Wiceprezes OBPON.ORG

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/216467/show.html.

« powrót