1305.22

BARDZO WAŻNE - Komunikat OBPON.ORG - Rekompensaty dla ZPCHR, byłych ZPCHR i ZAZ na ZFRON bez podatku!

Uprzejmie informujemy, że 12 maja 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2186).

Ustawa ta wyłącza z przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym otrzymane z PFRON środki, o których mowa w art. 33b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozwiązanie to obejmie środki z PFRON otrzymane od 10 marca 2022 r., tj. od dnia wejścia w życie regulacji umożliwiających otrzymanie takich środków. Projekt ustawy będzie teraz przedmiotem prac Senatu RP.

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/216253/show.html.

« powrót