1205.22

Usługi asystencji osobistej - uwagi Marcina Wiącka do założeń projektu ustawy

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek przekazuje prezydenckiemu ministrowi Andrzejowi Derze swe uwagi w tej sprawie. Prosi o uwzględnienie ich w dalszych pracach nad projektem. 

RPO dziękuje za podjęcie prac nad koncepcją ustawy o asystencji osobistej - aktu od dawna oczekiwanego przez osoby z niepełnosprawnościami. Założenia, zaprezentowane podczas Forum Deinstytucjonalizacji 12 kwietnia 2022 r., uwzględniają szereg postulatów kierowanych do RPO. 

- Ufam, że wypracowane rozwiązania przyczynią się do wdrożenia całościowej reformy wsparcia osób z niepełnosprawnościami opartej na postanowieniach Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – pisze Marcin Wiącek

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/216246/show.html.

« powrót