0112.21

Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. RPO pisze do premiera

Osobom głuchym należy zapewnić prawo do korzystania z przysługujących im praw i wolności na zasadzie równości z innymi. Dziś przepisy nie zapewniają efektywnych środków ochrony przed dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami. W tym kontekście RPO przedstawia uwagi wobec projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/213348/show.html.

« powrót