2206.18

INTERWENCJA OBPON: Czarny PR TVN-u wobec pracodawców i osób niepełnosprawnych

   W dniu 19 czerwca 2018 r. w telewizji TVN24 ukazał się materiał pt. „Dziurawy fundusz dla niepełnosprawnych. "Aż się prosi, żeby z niego wyłudzać pieniądze" . Materiał ten stawia w niekorzystnym świetle zarówno PFRON, jak i pracodawców osób niepełnosprawnych oraz samych niepełnosprawnych.

   Redaktor Bartosz Kociejko wysuwa w nim tezy jakoby Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych był instytucją nieudolną, z której bez kontroli wypływają ogromne miliony, a wypowiadający się w programie niepełnosprawny, jako pojedyncza osoba, Pan Piotr Figiel z fundacji „Nowe spojrzenie” twierdzi, że Fundusz jedynie próbuje rehabilitować osoby niepełnosprawne. Redaktor Bartosz Kociejko usiłuje zawęzić pojęcie rehabilitacji wyłącznie do znaczenia medycznego, podważając jego wymowę w kontekście zawodowym. Z uśmiechem na ustach twierdzi, że „rehabilitacja zawodowa brzmi dziwnie” i że raczej powinniśmy mówić o aktywizacji zawodowej. Tymczasem aktywizacja zawodowa to nic innego jak szereg działań, które mają pomóc osobom poszukującym pracy niepełnosprawnym bezrobotnym, przygotować się do znalezienia pracy, pobudzić do podjęcia zatrudnienia. Z kolei rehabilitacja zawodowa to szereg działań skupiających się na przygotowaniu oraz wprowadzeniu osoby niepełnosprawnej na rynek pracy, odbywających się w zgodzie z jej możliwościami psychofizycznymi, jak również ze zdobytymi wcześniej i posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, a także z uwzględnieniem reorientacji zawodowej, która ukierunkować ma daną osobę na najoptymalniejszy dlań kierunek szkolenia i zatrudnienia. Składają się na to: ocena zdolności do podjęcia pracy, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, zatrudnienie na odpowiednim i adekwatnym stanowisku i opieka nad osobą już w trakcie pracy, zwłaszcza w jej początkowym okresie (adaptacja). Głównym celem rehabilitacji zawodowej jest w tym kontekście zdobycie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia oraz możliwości awansu zawodowego czyli perspektywa pracy na przyszłość. Sukces rehabilitacji zawodowej mierzyć można samooceną pracownika (poczuciem przydatności zawodowej), odczuciem samorealizacji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków zawodowych. To jest właśnie rehabilitacja zawodowa.

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/197934/show.html.

« powrót