TOK - Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna

Przed skorzystaniem z usługi "TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA" prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem:

 1. W ramach zapewnienia pracodawcom osób niepełnosprawnych kompleksowej obsługi ze strony firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych wprowadziliśmy nową usługę: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA ("TOK") www.tok.obpon.pl.
 2. Korzystając z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA zyskujecie Państwo możliwość telefonicznej konsultacji z doradcami współpracującymi z firmą OBPON - specjalistami do spraw zagadnień związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej i pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy.
 3. Każdy z konsultantów odpowiada ściśle według określonego zakresu tematycznego przyporządkowanego do danego konsultanta.
 4. Administrator oraz konsultanci zastrzegają sobie możliwość odmowy udzielenia odpowiedzi jeśli wykracza ona poza określony zakres tematyczny.
 5. Administrator i konsultanci zastrzegają sobie możliwość przedłużenia (przełożenia terminu) udzielenia odpowiedzi na inny umówiony termin, jeśli odpowiedź wymaga dodatkowych konsultacji oraz innych dodatkowych przygotowań.
 6. Każdy z konsultantów posiada odrębny numer telefonu komórkowego na potrzeby obsługi TOK (numery telefonów widoczne po zalogowaniu). Koszt połączenia wg. stawki lokalnego operatora. Konsultanci posiadają telefony w sieci Plus GSM (administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za połączenia).
 7. Każdy z konsultantów odpowiada telefonicznie na pytania zalogowanych użytkowników według terminarza, w którym określone są ściśle dni tygodnia oraz godziny pracy konsultantów
 8. Usługa TOK dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich Klientów firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (posiadających dostęp łączony do serwisów www.obpon.pl oraz www.vademecumwiedzy.pl ). Bezpłatne korzystanie z TOK odbywa się wyłącznie w okresie aktywności abonamentu dostępowego do serwisów.
 9. Usługa TOK dostępna jest także dla wszystkich Członków Organizacji OBPON.ORG (pracodawcy osób niepełnosprawnych) opłacających miesięczne składki Członkowskie OBPON.ORG niezależnie od korzystania z innych usług. Bezpłatne korzystanie z TOK odbywa się wyłącznie w okresie trwania członkowstwa w Organizacji OBPON.ORG.
 10. Aby korzystać z usługi TOK należy dopełnić następujących formalności:
 11. Po dopełnieniu formalności możliwe jest zalogowanie się na stronie www.obpon.org lub www.tok.obpon.pl , zapoznanie się z informacjami dla zalogowanych użytkowników - w szczególności z numerami telefonów do poszczególnych konsultantów oraz określonymi dniami tygodnia i godzinami, w których Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna funkcjonuje oraz kontakt z konsultantami.
 12. Po połączeniu z konsultantem należy podać konsultantowi imię i nazwisko oraz nazwę firmy celem weryfikacji użytkownika.
 13. Administracja usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA zastrzega sobie możliwość zmiany godzin i dni funkcjonowania numerów telefonów przypisanych do Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej bez podania przyczyn (o czym użytkownicy TOK zostaną poinformowani komunikatem na stronie www.obpon.org www.tok.obpon.pl oraz za pośrednictwem codziennych serwisów informacyjnych przesyłanych drogą elektroniczną).
 14. Administracja usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA informuje o możliwości wystąpienia braku połączenia telefonicznego z konsultantem w określonym w terminarzu dniu i godzinach z powodu zajętości linii telefonicznej wykorzystywanej w danej chwili przez innych użytkowników TOK oraz przyczyn osobistych leżących po stronie konsultantów i nie bierze na siebie odpowiedzialności za brak możliwości uzyskania połączenia z konsultantem. Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby usługa funkcjonowała w sposób możliwie jak najmniej bezproblemowy.
 15. Administracja usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA nie wyraża zgody na przekazywanie numerów telefonów "TOK" osobom trzecim oraz zastrzega sobie możliwość wyłączenia usługi w przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE
Administracja usługi - TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA informuje, że zastrzega sobie sprzedaż dostępów do usługi TOK ograniczonej liczbie Klientów. Dokładne godziny obsługi konsultantów oraz numery telefonów widoczne są po zalogowaniu (dostęp przydzielany jest na podstawie zamówienia usługi oraz jej opłacenia). Po połączeniu z konsultantem należy podać konsultantowi imię i nazwisko oraz nazwę firmy. Konsultant ma prawo zweryfikować poprawność przekazanych danych Klienta zanim udzieli odpowiedzi. Numery telefonów TOK będą okresowo zmieniane, o czym użytkownicy będą powiadamiani.
Administracja usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA nie wyraża zgody na przekazywanie numerów telefonów "TOK" osobom trzecim oraz zastrzega sobie możliwość wyłączenia usługi w przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika. Przed wykupieniem usługi prosimy zapoznać się z regulaminem użytkownika.


« powrót