Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

0704.2021

PYTANIE NR: 25061/2021

Dzień dobry Pani Edyto

Pracownik dostarczył nam 06.05.2020r. orzeczenie o niepełnosprawności.
Poprzednie orzeczenie było ważne do 31.01.2020r. Pracownik złożył wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia dnia 27.02.2020r. Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełn. wydał orzeczenie dnia 29.04.2020r., w którym postanowił:
I. Zaliczyć do stopnia niepełn. umiarkowanego
II. Symbol - 07-S
III. Orzeczenie wydaje się do 29.04.2022r.
IV. Niepełnosprawność istnieje od 26.02.2012r.
V. Ustalony stopień niepełn. datuje się od 27.02.2020r.

W poprzednim orzeczeniu stopień, symbol oraz niepełnosprawność istnieje od - są takie same.

W związku z ustawą o COVID-19 orzeczenie, którego ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność..... nie dłużej niż do dnia wydania kolejnego orzeczenia...
Czy to oznacza, że pomimo złożenia przez pracownika wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia po upływie ważności poprzedniego orzeczenia (przerwa w stopniu niepełnosprawności przez 26dni), a w terminie przed 07.03.2020r. (złożył wniosek 27.02.2020r.) poprzednie orzeczenie zachowało ważność i można uznać, że pracownik ma ciągłość niepełnosprawności?
Czy może powinniśmy zastosować art.2a pkt.3 ustawy o rehab. i uznać go za osobę niepełnosprawną w okresie do 3 m-cy poprzedzających dzień przedstawienia pracodawcy kolejnego orzeczenia, jeżeli z treści tego orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna (na poprzednim i bieżącym orzeczeniu niepełnosprawność istnieje od 26.07.2012r.)
Czy przysługuje nam dofinansowanie na tego pracownika?

pytanie zadane przez: dane autora d/w administracji, dnia: 07.04.2021

Blokada dostępu!
Dostęp do pełnej wersji tej wiadomości posiadają tylko zarejestrowani użytkownicy serwisu Serwis Vademecum Wiedzy

ZAREJESTRUJ SIĘ »

W przypadku jakichkolwiek pytań służymy pomocą pod numerem naszej infolini: (16) 679-16-16 lub pisząc na adres biuro@obpon.pl

« powrót