Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

0801.2021

PYTANIE NR: 24834/2021

Pytanie dotyczy dokonywania odpisów na ZFRON przez były zpchr w przypadku osiągania wskaźnika między 18% a 25%.

Art. 9 z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 poz. 875) wprowadza zmianę do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dopuszczającą czasowe obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 33 ust. 7b z 25% na 18%.
Oznacza to, że w przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej i osiągania stanu zatrudnienia ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 18%, pracodawca zachowa zarówno fundusz rehabilitacji, jak i niewykorzystane środki tego funduszu.

Czy jeśli pracodawca osiągnie wskaźnik w przedziale między 18% a 25% to wprawdzie zachowa ZFRON, ale bez możliwości tworzenia odpisów?

Ustawa o podatku dochodowym os osób fizycznych (art. 38 pkt 2a) określa jaki procent zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przekazuje na ZFRON pracodawca, który utracił status zpchr. Jest to zależne od wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – najniższy próg to: 25% zaliczek na ZFRON, jeśli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi od 25% do 30%.
Czy ten przepis nie uległ zmianie?

pytanie zadane przez: dane autora d/w administracji, dnia: 08.01.2021

Blokada dostępu!
Dostęp do pełnej wersji tej wiadomości posiadają tylko zarejestrowani użytkownicy serwisu Serwis Vademecum Wiedzy

ZAREJESTRUJ SIĘ »

W przypadku jakichkolwiek pytań służymy pomocą pod numerem naszej infolini: (16) 679-16-16 lub pisząc na adres biuro@obpon.pl

« powrót