Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2503.2019
  PYTANIE NR: 22895/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  W dniu 15.03.2019 otrzymaliśmy oświadczenie o rezygnacji z ulg we wpłatach na PFRON, z zaznaczeniem zamiaru rezygnacji od 01.03.2019. W dniu 14.03.2019 kontrahent wpłacił terminowo za fakturę, która wystawiona była 28.02.2019 i której przychód zaliczony był do m-ca 02/2019....

 • 2503.2019
  PYTANIE NR: 22893/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej , otrzymaliśmy od pracownika orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 9.01.1995 roku z Obwodowej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia, które zalicza pracownika do drugiej grupy inwalidów z...

 • 2503.2019
  PYTANIE NR: 22892/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pytanie dotyczy wypłaty odprawy emerytalnej. Mamy pracownika, który jest zatrudniony w naszej Spółdzielni od 06.2018-30.04.2019 na podstawie umowy o pracę na czas określony.Nadmieniam że umowa nie zostanie przedłużona. Pracownik ten 16.05.2019 kończy 65 lat i spełnia warunki...

 • 2203.2019
  PYTANIE NR: 22890/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy możemy dofinansować w ramach pomocy indywidualnej z zfron pracownikowi z gr II do ubezpieczenia samochodu? Gdzie opłata uiszczona jest na żonę pracownika, ale oboje są właścicielami samochodu.

 • 2203.2019
  PYTANIE NR: 22888/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jak postąpić w przypadku, gdy osoba zatrudniona z lekkim stopniem niepełnosprawności do dnia 28-02-2019r złożyła wniosek o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności w dniu 26,02,2019 i w dniu 15-03-2019 stanęła na komisji gdzie orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności. Orzeczenie...

 • 2203.2019
  PYTANIE NR: 22887/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry. Po utracie statusu ZPCH korzystamy z pozostawionego ZFRON i chciałabym wiedzieć czy można przeksięgować środki zgromadzone na IPR na konto PI pomocy indywidualnej, IPR które były tworzone zostały zamknięte. Dziękuję za odpowiedz.

 • 2203.2019
  PYTANIE NR: 22886/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Wysłałam dokumenty dotyczące wydania zaświadczenia do Urzędu Skarbowego i otrzymałam zaświadczenie ( pisałam IPR). Przeglądając dokumenty zauważyłam, że w prośbie w pozycji: Przeznaczenie wpisałam paragraf 2 ust.1p.1 a powinnam wpisać paragraf 2 ust. 1 pkt.12 lit.e . Bardzo proszę o...

 • 2203.2019
  PYTANIE NR: 22885/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Z pracownikiem niepełnosprawnym została rozwiązana umowa o pracę na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę. Data zakończenia umowy to 26.02.2019 r. Za miesiąc luty nie wystąpiliśmy o dofinansowanie do wynagrodzenia na tego pracownika ze względu na ustalone prawo do emerytury...

 • 2103.2019
  PYTANIE NR: 22884/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  W dniu 29.12.2017r. zawarta została umowa o prac na okres od 01.01.2018r do 30.04.2019r. z pracownikiem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Umiarkowany stopień niepełnosprawności datuje się od dnia 16.06.2012r. Praca w naszej firmie jest pierwszą pracą po otrzymaniu orzeczenia o stopniu...

 • 2103.2019
  PYTANIE NR: 22883/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jak sprawdzić czy były pracownik obecnie emeryt jest naszym uprawnionym do korzystania z ZFRON pomocy? Oświadcza, że na niepełnosprawność z tamtego okresu w stopniu lekkim na stałe (dawna III grupa)- nie przedłożył jeszcze tego orzeczenia. Pracownik oświadcza, że pracował w naszej firmie od...

 • 2003.2019
  PYTANIE NR: 22882/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy spółką z o.o. posiadającą status zpchr. Za 2018 rok sprawozdanie finansowe (SF) do KRS należy wysyłać tylko w formie elektronicznej (brak SF w wersji papierowej jak za 2017 rok) W jaki sposób/jakiej formie należy wysłać sprawozdanie finansowe za 2018 r. do właściwego...

 • 2003.2019
  PYTANIE NR: 22881/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Firma nabyła środek trwały w 2000r. ze środków pieniężnych ZFRON (przedakcesyjnych). W 2018r. dokonano zbycia ww. środka trwałego, część nieumorzona zasiliła konto funduszu ZFRON. Czy przy wykorzystaniu tych środków pieniężnych ZFRON w 2019r. firma powinna ubiegać się do Urzędu...

 • 2003.2019
  PYTANIE NR: 22879/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam i bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu następującej sytuacji : Pracownik został zatrudniony w 2004 roku z orzeczeniem PZON z 06.11.2002 r. o zaliczeniu na stałe do znacznego stopnia niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku ( niepełnosprawność od urodzenia ). Od stycznia 2011 r....

 • 2003.2019
  PYTANIE NR: 22878/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie dotyczy ciągłości schorzenia 02-P. Posiadam orzeczenie pracownika z następującymi danymi: 1.schorzenie 05-R, 02-P 2.wydane do 21.02.2020r 3.Niepełnosprawność - nie da się ustalić 4.stopień datuje się od 08.02.2018 wpłynęło 06.03.2018 W dniu 12.03.2019 pracownik dostarczył...

 • 1903.2019
  PYTANIE NR: 22877/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Zatrudniamy pracownika niepełnosprawnego, który w miesiącu 01.2019 który wykonywał pracę do 11.01.2019, a następnie od 12.01.2019 trafił do szpitala i przebywał w nim do dnia 05.03.2019 roku. Wypłaciliśmy wynagrodzenie za pracę za okres od 01-11.01.2019 w dniu 08.02.2019 (mamy...

 • 1903.2019
  PYTANIE NR: 22876/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Czy możemy dofinansować w ramach pomocy indywidualnej z zfron pracownikowi zabieg operacyjny oczu? Chodzi o korektę wzroku, która umożliwi w/w funkcjonowanie właściwie bez konieczności noszenia okularów, bo teraz używa już dość mocnych szkieł z uwagi na postępującą z roku na rok...

 • 1903.2019
  PYTANIE NR: 22875/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych do wszystkich zatrudnionych przekracza 25%, wskaźnik osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przekracza 15%. Zależy nam na utrzymaniu tych wskaźników ponieważ amortyzujemy jeszcze zakupione maszyny. W bieżącym...

 • 1903.2019
  PYTANIE NR: 22874/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Mam pytanie związane z nieobecnościami płatnymi pracowników. Czy wynagrodzenie za dzień w którym pracownik oddał krew wchodzi do podstawy SOD. Sądzę, że skoro nie jest to zasiłek ani świadczenie typu ekwiwalent to wchodzi, jednak proszę o odpowiedź. Podstawa zwolnienia:...

 • 1903.2019
  PYTANIE NR: 22873/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry. Jesteśmy ZPChr. Zatrudniamy na etacie pielęgniarkę. Jak każdy pracownik ma prawo do urlopu. Czy na okres urlopu lub niespodziewanej nieobecności z powodu nagłej choroby, np. zwykła grypa , musimy zapewnić w inny sposób doraźną opiekę medyczną. Czy możemy zatrudnić inną...

 • 1903.2019
  PYTANIE NR: 22872/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej. Dzień dobry Pani Edyto! Chciała spytać czy po zmianie od 01.10.2018 przepisów art. 22 ustawy o rehabilitacji (chodzi o obowiązek informacyjny) stanowisko PFRON,że nie mogę klientowi, spółce z o.o. wystawić ulgi INF-U w sytuacji gdy za zakup...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 4 5 6 7
 • Następna strona
 • ... z 923