Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2101.2019
  PYTANIE NR: 22696/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Posiadamy status ZPChr. Od dnia 1 lutego br. zatrudnienie w naszej firmie spadnie poniżej 25 etatów, a więc nie będziemy spełniać warunku art. 28 ustawy rehabilitacyjnej. Fakt ten niezwłocznie zgłosimy Wojewodzie, jednak nie jesteśmy pewni jak zachować się do czasu otrzymania decyzji....

 • 2101.2019
  PYTANIE NR: 22695/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry, w roku 2018 przejęliśmy inną Spółkę z "całym inwentarzem". W związku z tym za rok 2018 ponieśliśmy stratę finansową.Czy w przypadku zaznaczenia w WND sekcja B pkt 1 oraz pkt 5 - na tak, będziemy mieć możliwość otrzymania dofinansowania? Nigdy nie byliśmy w takiej...

 • 2101.2019
  PYTANIE NR: 22694/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry. Czy w związku z komunikatem, który umieściliście Państwo w ofercie szkoleniowej " WAŻNE: W związku z nową ustawą budżetową na rok 2019 r., zmieni się wysokość składki na Fundusz Pracy płaconej do ZUS z 2,45% do 2,30%. Pracodawca będzie przekazywał do ZUS w dalszym ciągu...

 • 2101.2019
  PYTANIE NR: 22693/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry zwracam się z prośbą o pomoc W chwili otwarcia zakładu pracy chronionej utworzyliśmy 4 konta Konto główne ZFRON Konto pomocnicze z przeznaczeniem na wydatki 75% Konto pomocnicze z przeznaczeniem na wydatki 15% Konto pomocnicze z przeznaczeniem na wydatki 10%...

 • 1701.2019
  PYTANIE NR: 22692/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam, Jesteśmy zakładem pracy chronionej.Naszą podstawową działalnością jest produkcja.Na budowę hali produkcyjnej został zaciągnięty kredyt inwestycyjny .Inwestycja została sfinansowana w 50% z kredytu i w 50% z własnych środków.W nowo wybudowanej hali są zatrudnieni pracownicy...

 • 1701.2019
  PYTANIE NR: 22691/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry, zatrudniamy pracownicę, która przedstawiła wypis z treści orzeczenia Lekarza Rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o orzeczonym całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji.W związku z tym pracownica...

 • 1701.2019
  PYTANIE NR: 22690/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik posiada orzeczenie z dnia 04.04.2011 r. w którym określono umiarkowany stopień niepełnosprawności o symbolach 02-P, 05-R, 07-S. Orzeczenie wydane jest na stałe. W dniu 20.06.2012 r. uzyskał kolejne orzeczenie z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności o symbolu 11-I....

 • 1701.2019
  PYTANIE NR: 22689/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień Dobry Mam pytanie.Jak potraktować okres pobytu w szpitalu naszego pracownika od 30.12.18 do 12.01.2019. Pracownik 12.01.2019 zmarł a rodzina dostarczyła nam tylko zaświadczenie ze szpitala o pobycie.Czy należy ten okres potraktować jako czas usprawiedliwiony - nie płatny , czy...

 • 1701.2019
  PYTANIE NR: 22688/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie dotyczy obowiązku zwrotu niewykorzystanych środków ZFRON do PFRON. 1" Czy dla wskazanego celu wydatki traktujemy łącznie (10% - 15 % - "duży ZFRON") czy z każdej "puli" odrębnie? 2" Faktury z roku 2018 zapłacone w 2019 (i analogicznie w poprzednim...

 • 1701.2019
  PYTANIE NR: 22687/2019| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Witam ! Jesteśmy zakładem pracy chronionej zwolnionym z podatku od nieruchomości ,podatek księgujemy na koncie Wn 400 Koszty wg rodzajów w związku z tym występuje on w rachunku wyników w pozycji podatki i opłaty , Spółka przez 11 miesięcy miała ujemny wynik finansowy i...

 • 1701.2019
  PYTANIE NR: 22686/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Prosimy o udzielenie informacji art.22 Faktura wystawiona w XII/2018 r ,termin zapłaty I/2019 r z którego roku bierzemy najniższe wynagrodzenie za XII /2017r , czy XII-2018 r. Pozdrawiamy.

 • 1701.2019
  PYTANIE NR: 22685/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Proszę o informację jak prawidłowo wyliczyć wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w byłym ZPCHR. Jako były ZPCHR posiadamy niezamortyzowane środki trwałe zakupione z ZFRON, w związku z tym musimy utrzymywać wskaźnik 25% osób niepełnosprawnych. Część zatrudnionych...

 • 1701.2019
  PYTANIE NR: 22684/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam. W listopadzie zostały błędnie wyliczone stany zatrudnienia ogółem. W związku z tym muszę dokonać korekty deklaracji DEK-II-a oraz INF-1. Czy konieczna jest korekta pozycji 37 w deklaracji Wn-D (38,39,41-były wypełnione dobrze i nie ma to wpływu na przyznane dofinansowanie)?

 • 1601.2019
  PYTANIE NR: 22681/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry.Zrodziła nam się wątpliwość w związku z wejściem w życie nowej formy wypłaty wynagrodzeń pracowniczych.Mamy mianowicie bardzo wiele osób,które życzą sobie wypłaty częściowo na konto a częściowo w postaci gotówki do rąk własnych.Co więcej,w większości te dyspozycje...

 • 1601.2019
  PYTANIE NR: 22680/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry. Proszę o pilną odpowiedz.Dostaliśmy z ZUs-u pismo, z treści którego wynika , że zgodnie z ustawą jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich naszych pracowników i PRZEKAZYWANIA DO ZUS INFORMACJI O...

 • 1601.2019
  PYTANIE NR: 22679/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  WITAM SERDECZNIE ZPCHR NA POCZATEK ROKU 2017 NA ZFRONACH(75%) BYŁO SALDO 60.508,70 (PRZENIESONE Z 2016 R.) WYDATKOWALIśmy NA ZAKUP ŚRODKÓW 82.275,85 CZYLI WYDATKOWALIŚMY w 2017 r. WIĘCEJ O 21.767,15 ANALOGICZNIE ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA 60.508,70 WYDATKI 82.767,15...

 • 1601.2019
  PYTANIE NR: 22678/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jak postąpić w momencie kiedy wystąpi różnica kwotowa między saldem na koncie funduszu a saldem bankowym tegoż funduszu. Na banku widnieje nadwyżka. Nie wynika to z księgowania memoriałowego wydatków z funduszu a wypłatą tych wydatków w...

 • 1601.2019
  PYTANIE NR: 22677/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jak postąpić w momencie kiedy wystąpi różnica kwotowa między saldem na koncie funduszu a saldem bankowym tegoż funduszu. Na banku widnieje nadwyżka. Nie wynika to z księgowania memoriałowego wydatków z funduszu a wypłatą tych wydatków w...

 • 1601.2019
  PYTANIE NR: 22676/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy możemy objąć programem IPR pracownika niepełnosprawnego, który przebywa od 3 miesięcy na zwolnieniu lekarskim? Pracownik ten jest po zabiegu kardiologicznym i wymaga kosztownej rehabilitacji, na którą go nie stać. Nie mamy w tej chwili do wykorzystania środków na Pomoc...

 • 1601.2019
  PYTANIE NR: 22675/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Mamy jeszcze niewykorzystane środki z nadwyżki SOD . Chcemy objąć programem IPR pracownika zarządzającego cyklem produkcyjnym . Czy z tych środków możemy zakupić nowoczesny program do zarządzania cyklem produkcyjnym . Głównym użytkownikiem będzie jedna osoba , ale dane do programu...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 4 5 6 7
 • Następna strona
 • ... z 914