Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 0706.2019
  PYTANIE NR: 23104/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE JAK PRAWIDŁOWO WYSTAWIĆ INF-U W PRZYPADKU KOREKT NA "plus" I NA " minus" 1. JAK POPRAWNIE WYSTAWIĆ KOREKTĘ INF-U NA PLUS a/NP. FAKTURA VAT Z M-CA MARCA ( 1/X/YZ/2019) Z TERMINEM 16-04-2019 KWOTA 1.000,00 ZŁ. ZAPŁACONA 12-04-2019R....

 • 0706.2019
  PYTANIE NR: 23102/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień Dobry Bardzo proszę o odpowiedz jak potraktować Orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS z dnia 21.12.2018. ? Osoba ubiegająca się o pracę przedłożyła Orzeczenie z ZUS w którym ustalono : Jest Pan niezdolny do samodzielnej egzystencji do 31.12.2019 Data powstania...

 • 0606.2019
  PYTANIE NR: 23101/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Czy w ramach środków ZFRON (75%) możemy sfinansować budowę przyłącza gazowego w naszym budynku, w którym pracują osoby niepełnosprawne (administracja) oraz przebywają niepełnosprawni pracownicy naszych usług ochrony i usług czystościowo-porządkowych, w celu poprawy ich...

 • 0606.2019
  PYTANIE NR: 23100/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Wysyłam kontrahentom, którzy się nie określili czy chcą ulgę czy nie, razem z wystawioną ulgą informację i oświadczenie. Część kontrahentów odsyła podpisane oświadczenia, inni dzwonią i dopytują, zdarzyło mi się mieć awanturę, że przysyłam coś takiego i kontrahent nie życzy sobie mieć nic...

 • 0506.2019
  PYTANIE NR: 23099/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do p. Edyty Sieradzkiej. Firma na jednej deklaracji ZUS wykazuje pracowników niepełnosprawnych oraz tych na których nie ubiega się o dofinansowanie. Czy jeżeli składka za dany miesiąc nie była cała wpłacona w terminie tylko jej część to może firma wyszczególnić...

 • 0506.2019
  PYTANIE NR: 23098/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam, Mam pytanie odnośnie pracownika który miał grupę w stopniu umiarkowanym do marca 2019 roku, wniosek o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności złożył 28 kwietnia 2019 r. Komisja odbyła się 29-05-2019r,Ustalony sopień niepełnosprawności datuje się od 05-01-2015r w związku z...

 • 0506.2019
  PYTANIE NR: 23097/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dotyczy archiwum zakładowego . Prosimy o podanie ile lat nasza firma jako Zakład Pracy Chronionej powinna przechowywać dokumentację tj. płace pracowników, ZUS-y , SOD-y, INFO,POMOC PUBLICZNA, DEKI, faktury VAT , odcinki "Z" kasy fiskalnej, dokumentacja związana z ulgami PFRON i...

 • 0406.2019
  PYTANIE NR: 23095/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Proszę o pomoc. Im dłużej myślę tym mam większe wątpliwości Orzeczenie III grupa ważne do 31-01-2019 Wniosek o przedłużenie złożony 21-02-2019 Komisja 29-05-2019 Orzeczenie grupa III. Niepełnosprawność istnieje od 13-07-2009 ; ustalony stopień datuje się od 21-02-2019. Czy do zatrudnienia...

 • 0406.2019
  PYTANIE NR: 23094/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Otrzymaliśmy wezwanie do złożenia korekty Wn-D za 05-2019. Powodem jest uzyskanie przez fundusz informacji z zasobów ZUS lub KRUS że jeden z naszych pracowników na ustalone prawo do emerytury (ukończył w kwietniu 66 lat). Zobligowano nas do złożenia korekty Wn-D w ciągu 7 dni. (już...

 • 0406.2019
  PYTANIE NR: 23093/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Osoba o I stopniu orzeczenia niepełnosprawności uzyskała dofinansowanie z PFRON na turnus rehabilitacyjny łącznie z opiekunem II stopnia orzeczenia niepełnosprawności (jest to małżeństwo oboje pracują u nas w firmie). Ile przysługuje im urlopu? Turnus ma...

 • 3105.2019
  PYTANIE NR: 23088/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry Moje pytanie dot. dofinansowania do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w naszej Spółdzielni od 23.09.1988 r. jako osoba niepełnosprawna. Posiada orzeczenia o niepełnosprawności i przerwy w ciągłości tych orzeczeń.Przed 01.01.2009 był osobą pełnosprawną i nie mogliśmy...

 • 3105.2019
  PYTANIE NR: 23087/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, Proszę o informację dotyczącą finansowania samochodu. 1.Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił wydania zaświadczenie de minimis na zakup paliwa i innych kosztów w związku z użytkowaniem samochodu czy odmowa ma podstawy prawne. 2. Na zakup tego samochodu...

 • 3005.2019
  PYTANIE NR: 23086/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry. Jesteśmy ZPChR. Chcielibyśmy utworzyć IPR dla niepełnosprawnego pracownika w ramach ograniczania barier zawodowych.Osoba niepełnosprawna ma orzeczenie w stopniu umiarkowanym, symbol 02-P. Pracuje w dziale księgowości. Mieszka w odległej miejscowości od zakładu pracy. Dojazd...

 • 3005.2019
  PYTANIE NR: 23085/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Czy można napisać IPR dla niepełnosprawnego pracownika tylko na aparat słłuchowy?

 • 3005.2019
  PYTANIE NR: 23084/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy ZPCHR . Chcieliśmy zorganizować dla Pracowników działu zakupów ,sprzedaży i kadry kierowniczej/osoby niepełnosprawne/kurs języka angielskiego, Podpiszemy w tym celu umowę o dzieło albo zlecenie/co bezpieczniej?/ z nauczycielem języka. Czy możemy koszty tej umowy pokryć ze...

 • 2905.2019
  PYTANIE NR: 23083/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry, Moje pytanie kieruję do Pani Edyty Sieradzkiej. Pytanie dotyczy wysokości składki na FP jaką należy liczyć do kosztów płacy - SOD. 1/ Czy mam już zrobić korektę od wynagrodzeń za 12/2018 wypłaconych w 01/2019 - WND za 12/2018, ponieważ liczyłam FP w wysokości 2,45? 2/...

 • 2905.2019
  PYTANIE NR: 23082/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  W jaki sposób uzyskać zaświadczenie całkowitego kosztu z urzędu skarbowego z tytułu zatrudnienia pielęgniarki w ZPCh? Urząd wystawia zaświadczenie na wypłacone wynagrodzenie ze środków ZFRON kwoty netto. Natomiast koszty ZUS płacimy ze środków firmy w ogólnej...

 • 2905.2019
  PYTANIE NR: 23081/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownica w dniu 30 kwietnia złożyła wypowiedzenie umowy o pracę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, który miał upłynąć 31 maja 2019. W dniu 23 maja doręczyła pracodawcy zaświadczenie z rozpoznaniem ciąża. Nie złożyła wniosku o cofnięcie wypowiedzenia w związku z ciążą. W...

 • 2905.2019
  PYTANIE NR: 23079/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej, zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. W działaniu tym maksymalna wartość refundacji to 80% kosztów kwalifikowanych, my zamierzamy wystąpić we wniosku o 65% refundacji. Pomoc objęta jest zasada de...

 • 2905.2019
  PYTANIE NR: 23078/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam serdecznie Pani Edyto. W związku sprzedażą firmy w maju 2019r, która jest ZPCHR mam zapytanie. Firma nadal działa na tych samych zasadach i statusie ZPCHR jak przed sprzedażą. Zmienił się natomiast Właściciel i skład Zarządu, który stanowi prezes i prokurent. Nowy...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 4 5 6 7
 • Następna strona
 • ... z 931