Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1906.2019
  PYTANIE NR: 23128/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Jesteśmy ZPCHR i chcemy przejść na pełną księgowość. Czy z tego tytułu będziemy mieli jakieś dodatkowe obowiązki, raporty dotyczące SOD, e-PFRON, Urzędu Wojewódzkiego?

 • 1906.2019
  PYTANIE NR: 23127/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Czy spółka, która z dniem 01/02/2018r utraciła status ZPCHR, ale nadal posiada uprawnienia i utrzymuje konto ZFRON ma obowiązek wysyłania do e-PFRON2 DEK-II-a i za jaki m-c ostatni powinna taki dokument wysłać? Kiedy i w jaki sposób firma po utracie statusu ZPCHR z...

 • 1906.2019
  PYTANIE NR: 23126/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej! Uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytanie: Zatrudniona osoba niepełnosprawna z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osiągnęła wiek emerytalny i powiadomiła pracodawcę, że otrzymała emeryturę zagraniczną. Przedłożyła pracodawcy...

 • 1806.2019
  PYTANIE NR: 23125/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  W ramach działalności rekreacyjnej i turystycznej planujemy sfinansować pracownikom niepełnosprawnym pobyt nad morzem w hotelu z pakietem zabiegów rehabilitacyjnych.Jest to wydatek poza pomocą de minimis -czy faktura za usługi hotelowe powinna być zapłacona w kwocie brutto z ZFRON ?...

 • 1806.2019
  PYTANIE NR: 23124/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Utraciliśmy status ZPCHR, ale dzięki utrzymaniu wskaźnika osób niepełnosprawnych co najmniej 40% dalej funkcjonuje u na ZFRON.Dotychczas w skład Komisji Rehabilitacyjnej przyznającej na wniosek osoby niepełnosprawnej pomoc finansową z ZFRON wchodzili: -Przewodniczący Komisji,...

 • 1706.2019
  PYTANIE NR: 23123/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pracownik do 31-12-2018 roku posiadał orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. W dniu 07-02-2019 roku złożył dokumenty do Powiatowego Zespołu o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Powiatówka w dniu 19-03-2019 roku nie zaliczyła Pana do grona osób niepełnosprawnych. Pan...

 • 1506.2019
  PYTANIE NR: 23122/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Osoba zatrudniona 20.04.2018 r. orzeczenie w stopniu umiarkowanym wydane 10.12.2015 r. ważne do 28.02.2019 r. Po upływie tego orzeczenia nie otrzymaliśmy kolejnego, więc jest osobą pełnosprawną od dnia 01.03.2019 r. Urlop dodatkowy nabyłaby 19.04.2019 r., ale już nie jest osobą niepełnosprawną....

 • 1406.2019
  PYTANIE NR: 23121/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik niepełnosprawny pobierający rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tyt. niezdolności do pracy uzyskał uprawnienia emerytalne w marcu 2018 r. ZUS automatycznie przekształcił rentę na emeryturę bez potrzeby rozwiązania umowy o pracę. Ponieważ pracownik nie rozwiązał umowy o pracę nie...

 • 1406.2019
  PYTANIE NR: 23120/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik pełnosprawny został zatrudniony 1 lutego 2017 r. w dniu 1 sierpnia dostarczył do firmy orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o zaliczeniu go od 20.06.2018 r. do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym. W dniu 31 lipca 2019 r. nastąpi rozwiązanie umowy o...

 • 1406.2019
  PYTANIE NR: 23119/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy wynagrodzenie pracownika posiadającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z ZUS(upośledzenie umysłowe i znaczne zaburzenia psychiczne) może być przekazywane na konto bankowe brata pracownika? Brat został ustanowiony kuratorem częściowo ubezwłasnowolnionego pracownika i dostarczył do...

 • 1406.2019
  PYTANIE NR: 23117/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności przebywał na zwolnieniu lekarskim, następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym. We wrześniu 2018 złożył wniosek do MZ orzekania o niepełnosprawności i otrzymał orzeczenie: orzeczenie wydaje się do 31.08.2019, niepełnosprawność...

 • 1406.2019
  PYTANIE NR: 23116/2019| autor odpowiedzi:

  Chcemy zakupić klimatyzator do biura dla naszej pracownicy grupa II ze środków 75% jest to możliwe PILNE !!!!!!!!!!!!!!!!

 • 1306.2019
  PYTANIE NR: 23115/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Planujemy zakup mieszkania firmowego. Nie będzie to miejsce, gdzie zatrudnione będą osoby niepełnosprawne. Głównie będzie wykorzystane na potrzeby odpoczynku pełnosprawnych osób, w dużej mierze obcokrajowców. Czy powinniśmy po zakupie mieszkania złożyć wniosek o zmianę...

 • 1206.2019
  PYTANIE NR: 23113/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Czy Faktury za wynajem sprzętu gastronomicznego należy wliczać do ogółu przychodu, wystawiając ulgi dla naszych kontrahentów?

 • 1206.2019
  PYTANIE NR: 23112/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam i proszę o wyjaśnienie następujących wątpliwości : Przyznaną pracownikom niepełnosprawnym pomoc indywidualną przekazujemy przelewami na rachunki bankowe pracowników. Wyjątkiem są 2 osoby niepełnosprawne z tytułu narządu wzroku, które nie posiadają rachunków bankowych...

 • 1106.2019
  PYTANIE NR: 23111/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pani podpisała umowę o pracę 18.03.2019. podjęła pracę pierwszy dzień 19.03.2019. W maju dostarczyła orzeczenie o niepełnosprawności rozpatrzone w dniu 11.04.2019 na wniosek złożony dnia 19.03.2019r. W którym ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 19.03.2019r. Czy mogę...

 • 1006.2019
  PYTANIE NR: 23108/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dla nas Pilne! Czy pracownik z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie mający zgody lekarza na pracę w nadgodzinach może odpracować zarządzony dzień wolny od pracy (np. piątek po Bożym ciele) w inną ustaloną przez pracodawcę w miesiącu sobotę?

 • 1006.2019
  PYTANIE NR: 23107/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Zakupiliśmy busa ze środków ZFRON na podstwie par 2 pkt 1 ust. 8) Rozporządzenia Ministra w sprawie zfron. Czy ubezpieczenie za ten samochód OC, AC oraz koszty eksploatacji tego samochodu (paliwo, remonty) możemy również opłacać ze środków ZFRON? Jeśli tak,...

 • 1006.2019
  PYTANIE NR: 23106/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dla nas Pilne! Czy w jakimś zakresie wystąpi sprzeczność pod względem prawnym, kontrolnym jakiś „urzędów”(jak: ZUS, PFRON, Wojewoda) w sprawie gdy: w firmie o statusie ZPCHr-u będą wykonywać prace pracownicy w tym że ZPCH-u, skierowani do pracy przez agencję pracy...

 • 1006.2019
  PYTANIE NR: 23105/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień Dobry Pani Edyto Czy w związku z stanowiskiem BON (BON-I.52312.49.2019.AK) należy dokonać korekty kosztów wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych od stycznia 2019, wykazanych w INF-D-P? Zatrudniamy ponad 500 osób niepełnosprawnych, na których pobieramy...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 3 4 5 6
 • Następna strona
 • ... z 931