Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2901.2019
  PYTANIE NR: 22721/2019| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Witam, dokonaliśmy zwrotu środków niewykorzystanych za 2017 rok (1483,35 zł) oraz środków, które stanowiły różnicę między funduszem (konto 8) a baniem (konto 119)-(1705,52 zł) - na banku była nadwyżka. Prosimy o przedstawienie księgowania powyższych zdarzeń....

 • 2901.2019
  PYTANIE NR: 22720/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry. Utraciliśmy status ZPCH ale zatrzymaliśmy ZFRON , wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w chwili obecnej mamy 35% w stosunku do ogółu moje pytanie brzmi czy do wypłata za miesiąc grudzie2018r. wypłaconej w dniu 10.01.2019r. stosujemy wskaźniki za m-c grudzień...

 • 2801.2019
  PYTANIE NR: 22719/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, Jesteśmy ZPCHR. Pracownik jest osobą niepełnosprawną, z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Choruje na cukrzycę insulinozależną, obecnie z powikłaniami. Pracuje w dziale księgowości i ma otawrty IPR. Pytanie, czy możemy zrefundować pracownikowi zakup pompy...

 • 2801.2019
  PYTANIE NR: 22718/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik miał lekki stopień 01-u na stałe. W maju2017r. złożył wniosek o pogorszeniu stanu zdrowia i w czerwcu otrzymał nadal lekki stopień ale z dodatkowym kodem 12-C. Pracownik odwołał się od orzeczenia we wrześniu 2017 roku. dnia 24.01.2019r. wpłynął do zakładu pracy wyrok Sądu zaliczający...

 • 2501.2019
  PYTANIE NR: 22717/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik, który miał na orzeczeniu kod 02-P w lipcu 2018r., nie miał wpisanego tego schorzenia, ponieważ TK orzekł, że nie można takiego symbolu schorzenia umieszczać. Pracownik w listopadzie złożył wniosek o dopisanie kodu 02-P. W styczniu odbyło się nowe posiedzenie, ale pracownik...

 • 2401.2019
  PYTANIE NR: 22716/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Prosimy o interpretację prawną, czy zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 651/2014, do liczby personelu wliczamy młodocianych pracowników z którymi Spółdzielnia zawarła umowy o pracę na czas nieokreślony w celu przygotowania zawodowego zgodnie z art.194 i 195 Kodeksu Pracy w pozycji...

 • 2401.2019
  PYTANIE NR: 22714/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu prawidłowego stopnia niepełnosprawności Pracownika. Został on zatrudniony od dnia 01.01.2018 roku jako osoba posiadająca lekki stopień niepełnosprawności na stałe - orzeczenie z dnia 16.10.2014roku wydane przez PZdsOoN w POZNANIU, przyczyna...

 • 2401.2019
  PYTANIE NR: 22713/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, Bardzo proszę o pomoc w zakwalifikowaniu Pracownika do prawidłowego stopnia niepełnosprawności. Pracownik został zatrudniony od dnia 01.01.2018 roku jako osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności na podstawie orzeczenia z dnia 16.10.2014 roku z PZdsOoN w Poznaniu wydanego na...

 • 2401.2019
  PYTANIE NR: 22710/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Przywrócenie terminu o dofinansowanie. Czy w związku z informacją zawartą na Państwa stronie coś się zmieniło w tym zakresie? Chodzi mi przede wszystkim o sytuacje doniesienia przez pracownika kontynuacji orzeczenia o niepełnosprawności.

 • 2401.2019
  PYTANIE NR: 22709/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Mamy zamiar przeprowadzić modernizację kotła centralnego ogrzewania znajdującego się w kotłowni centralnej, zabudowanej w budynku stolarni, ogrzewającej kilka budynków. Nasze pytanie: 1. Czy możemy sfinansować modernizację tego kotła z ZFRON? 2....

 • 2301.2019
  PYTANIE NR: 22707/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  W związku złożonym przez OBPON.org pismem do PFRON, w związku z składką na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - mam pytanie. Czy jest już odpowiedź .Ponieważ nie wiem co zrobić bo za m-c grudzień 2018 r wynagrodzenie wypłacone w styczniu 2019...

 • 2201.2019
  PYTANIE NR: 22705/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, czy z ZFRON możemy pokryć pracownikowi posiadającemu wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony koszt badań lekarskich i psychologicznych wymaganych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie osób i mienia? Czy firma zatrudniająca kilkunastu...

 • 2201.2019
  PYTANIE NR: 22704/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam -Pytanie kierujemy do Pani Edyty sieradzkiej Proszę o informację : czy możliwe byłoby występowanie o miesięczne dofinansowania w sytuacji, gdy nie moglibyśmy uregulować zobowiązań wobec Zusu w terminie , następnie z góry zakładając - wystąpimy do Zusu o rozłożenie płatności...

 • 2201.2019
  PYTANIE NR: 22703/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik zatrudniony od 2013r. posiada rentę - częściowo niezdolny do pracy na stałe. W dniu 02.01.2019r. donosi orzeczenie PZON - umiarkowany stopień 02-P na stałe, wniosek złożony 02.04.2015, posiedzenie 30.07.2015r., niepełnosprawność od 33 roku życia, ustalony stopień od 27.09.2012r....

 • 2201.2019
  PYTANIE NR: 22702/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Maksymalnie do końca stycznia 2019 istnieje obowiązek wystawienia zaświadczeń dotyczących faktur za listopad z płatnościa w grudniu czyli okres sprawozdawczy XII. Wystawiając zaświadczenie w styczniu 2019 za w/w okres z jakiego miesiąca biore wynagrodzenia pracowników do obliczenia ulgi a...

 • 2201.2019
  PYTANIE NR: 22701/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik posiadał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym ważne do 30.09.2018r. Dnia 12.09.2018r. złożył wniosek o wydanie orzeczenia. w dniu 26.10.2018r. otrzymał orzeczenie w stopniu umiarkowanym. Dnia 08.11.2018r. odwołał się od decyzji do Wojewódzkiego Zespołu ds....

 • 2101.2019
  PYTANIE NR: 22700/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Czy mogę przelać pieniądze z konta ZFRON w ramach indywidualnej pomocy na podstawie przedłożonej faktury proforma przez pracownika na zakup protez kończyn dolnych? Proforma będzie wystawiona przez dostawcę od którego pracownik nabędzie protezy. Pracownik nie posiada tylu pieniędzy, aby...

 • 2101.2019
  PYTANIE NR: 22699/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym otrzymała zgodę od lekarza medycyny pracy na pracę w/g norm obowiązujących w Kodeksie pracy i prace w nadgodzinach. Jak w tej sytuacji należy rozliczyć ósmą godzinę pracy tego pracownika. Czy potraktować jako pracę w nadgodzinach, czy jako...

 • 2101.2019
  PYTANIE NR: 22698/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym otrzymała zgodę od lekarza medycyny pracy na pracę w/g norm czasu pracy okreslonych w Kodeksie pracy oraz w nadgodzinach. Jak w tej sytuacji należy potraktować ósmą godzinę pracy takiego pracownika? Czy rozliczyc jako nadgodzinę, czy potraktowac...

 • 2101.2019
  PYTANIE NR: 22697/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Proszę o pomoc. Jesteśmy ZPCHR. Sprawa dotyczy osób, które są przypisane do dofinansowań z ZFRON w 2018 r. (IPR + duży ZFRON) czyli: - przypisana osoba do dofinansowania zwalnia się sama, - przypisana osoba do dofinansowania zostaje zwolniona przez Spółkę, - osoba...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 3 4 5 6
 • Następna strona
 • ... z 914