Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 0605.2019
  PYTANIE NR: 23028/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy należy ustalić ponownie efekt zachęty od 2/05/2019 dla celów SOD Stan faktyczny: Pracownica zatrudniona pierwotnie od 01/06/2006 r., miała orzeczenie o niepełnosprawności (na pierwotnym orzeczeniu była adnotacja: niepełnosprawność istnieje od 01/09/2005). Pierwsze zatrudnienie...

 • 0605.2019
  PYTANIE NR: 23026/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Moje pytanie dotyczy regulaminu Zfron, a ściśle pomocy indywidualnej. Czy pracodawca może wprowadzić pewne ograniczenia jeżeli chodzi o refundowanie pomocy indywidualnej wprowadzenie do regulaminu na zasadzie aneksu? Na dzień dzisiejszy mamy ograniczenia dochodowe dochód do 2 tys na...

 • 0105.2019
  PYTANIE NR: 23024/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Czy kazdy wniosek o refundacje z pomocy indywidualnej musi byc opiniowany przez lekarza/pielegniarke, a jesli tak to na podstawie jakich przepisow czy wytycznych?

 • 0105.2019
  PYTANIE NR: 23023/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Czy kazdy wniosek o refundacje z pomocy indywidualnej musi byc opiniowany przez lekarza/pielegniarke, a jesli tak to na podstawie jakich przepisow czy wytycznych?

 • 3004.2019
  PYTANIE NR: 23021/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Moje pytanie dotyczy dofinansowania do wynagrodzeń. Od 01 lutego zatrudniliśmy na trzy miesiące pracownika niepełnosprawnego ze znacznym stopniem niepełnosprawności na zastępstwo za pracownika przebywającego na długim zwolnieniu lekarskim. Nie pobieraliśmy na niego dofinansowania, ponieważ nie...

 • 2904.2019
  PYTANIE NR: 23020/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie kieruje do najlepszego eksperta w dziedzinie Pani Edyty Sieradzkiej! Witam serdecznie Pani Edyto! Mam problem z którym stykam się po raz pierwszy i dlatego proszę o pomoc. Mój pracownik ma orzeczenie o stopniu lekkim na stałe z symbolami: 04-O, 05-R i 07-S w dniu...

 • 2604.2019
  PYTANIE NR: 23018/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Mam pytanie związane z udzielaniem bezzwrotnej pomocy indywidualnej. Czy może być ona udzielona w formie pożyczki na zakup środków medycznych, środków rehabilitacyjnych, leków itp. Chcielibyśmy przeprowadzić to w następujący sposób: pracownik składa wniosek o udzielenie pomocy w formie pożyczki,...

 • 2604.2019
  PYTANIE NR: 23017/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Firma dokonała zakupu wyposażenia stanowiska pracy (komputer) dla pracownika niepełnosprawnego w ramach IPR-u. Faktura jest wystawiona na pracodawcę, pytanie brzmi: Czy w ramach poniesionego wydatku ze środków ZFRON (czy to z IPR czy z "dużego ZFRON") pracodawca płaci kwotę netto a VAT ze...

 • 2604.2019
  PYTANIE NR: 23016/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie dotyczy zaliczenia przychodu z faktury za wynajem wystawionej z góry za 6 miesięcy do przychodu ogółem w celu wyliczenia ulgi na PFRON. Zawarliśmy umowę najmu z zagranicznym kontrahentem. Zgodnie z umową faktura ma być wystawiona raz na pół roku z 14...

 • 2604.2019
  PYTANIE NR: 23015/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pytanie odnośnie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez ZUS z dnia 28.03.2002r. orzeczenie całkowicie niezdolny do pracy. Niezdolność do pracy całkowita spowodowana stanem narządu wzroku, bez oznaczenia kodu niepełnosprawności, data sporządzenia 29.03.2002 Zatrudniamy pracownika od...

 • 2604.2019
  PYTANIE NR: 23014/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Proszę o wskazanie podstawy prawnej na którą możemy powołać się przy wydatkowaniu środków ZFRON za usługę sporządzenia planu ewakuacji przeciwpożarowej w budynku stanowiącym środek trwały Zakładu Pracy Chronionej.

 • 2604.2019
  PYTANIE NR: 23013/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Pytanie w kwestii sprawozdania FINANSOWEGO składanego do oddziału PFRON zgodnie z siedzibą zakładu pracy. Czy sprawozdanie składa się o oddziale PFRON oraz w PFRON Warszawa. Zakład nasz nie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdań i w do 17-01-2019 r. wysłałam do oddziału PFRON (pomorskie)...

 • 2604.2019
  PYTANIE NR: 23012/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Naliczamy ulgi we wpłatach na PFRON dla naszych klientów. Chcemy zawrzeć umowę faktoringową z naszym bankiem, polega to na tym, że fry wystawione dla naszych odbiorców, wysyłane są również do banku, który przelewa nam 85-90% wartości fry brutto od razu, a klient wpłaca zamiast na nasze konto...

 • 2604.2019
  PYTANIE NR: 23009/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik przyjęty w 2013 roku jako osoba pełnosprawna, ponieważ twierdził, iż nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( zapewne nie chciał okazać orzeczenia, o czym nie miałyśmy pojęcia). W dniu dzisiejszym przyniósł nam orzeczenie z którego uzasadnienia wynika iż w 2006 roku...

 • 2504.2019
  PYTANIE NR: 23008/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: pracownik ze stopniem umiarkowanym, na swój wniosek wystąpił do zakładu pracy o niestosowanie wobec niego zapisów art.15 w zakresie skróconego czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych oraz pracy w nocy. Firma skierowała pracownika do...

 • 2504.2019
  PYTANIE NR: 23007/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy pracodawcą z otwartego rynku pracy. Czy mamy obowiązek składania sprawozdania finansowego za 2018r. do 30 kwietnia 2019r., jeśli w 2018r. byliśmy małym przedsiębiorstwem natomiast w 2019r. jesteśmy średnim przedsiębiorstwem?

 • 2404.2019
  PYTANIE NR: 23006/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Zatrudniamy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek na stanowiskach: prezes zarządu, członek zarządu, główna księgowa, dyrektor rozwoju, dyrektor jakości, kierownik produkcji. Wymienione osoby pracują w systemie podstawowym...

 • 2404.2019
  PYTANIE NR: 23005/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Zakład pracy chronionej zwolniony z podatku od nieruchomości co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Proszę o podatnie podstawy prawnej stwierdzającej iż kod 02-P osoby...

 • 2404.2019
  PYTANIE NR: 23004/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności przebywający na zwolnieniu lekarskim może w ramach tego zwolnienia pojechać na turnus rehabilitacyjny i skorzystać z dofinansowania przez zakład prac?

 • 2404.2019
  PYTANIE NR: 23003/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Niestety w pytaniu 22957 dotyczącym opodatkowania odsetek z tytułu zwrotu sankcji 30% wyraziłam się nieprecyzyjnie. Mianowicie nie chodziło mi o sankcję 30% vat lecz o zwrot sankcji 30% przez PFRON z tytułu nieterminowych wpłat PT 4 na ZFRON (termin 7 dni). Razem ze zwrotem tej sankcji PFRON...

 • STRONA:
 • Poprzednia strona
 • 2 3 4 5
 • Następna strona
 • ... z 926