Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2108.2019
  PYTANIE NR: 23265/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej, prosimy o wyjaśnienia dotyczące wniosku Wn-D za miesiąc grudzień 2018 o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. - wynagrodzenie za miesiąc grudzień 2018 wypłaciliśmy 9 stycznia 2019 roku, - do...

 • 2108.2019
  PYTANIE NR: 23264/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dot. INF-U. Klient zapłacił dwa razy za fakturę majową i następnie nie wpłacił należności za fakturę czerwcową. Jakie skutki w zakresie wystawiania przez nas Ulg we wpłatach na PFRON spowoduje zaliczenie tej wpłaty na bieżącą należność? Czy mimo opisu wpłaty wskazującego na dokument majowy i...

 • 1908.2019
  PYTANIE NR: 23263/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy zakupione urządzenia z tytułu IPR i po jego zakończeniu, można sprzedać i jak należy postąpić ze środkami uzyskanymi ze sprzedaży?

 • 1908.2019
  PYTANIE NR: 23262/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy możemy dofinansować pracownikowi który posiada orzeczenie 10N w stopniu LEKKIM dojazdy do pracy zakładając że to orzeczenie dotyczy również narządów ruchu z puli Pomocy Indywidualnej?

 • 1908.2019
  PYTANIE NR: 23261/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  W miesiącu marcu dla pracownika został rozpisany IPR i dokonaliśmy zakupu urządzenia i maszyny w celu usunięcia barier i poprawy warunków pracy. Po dwóch miesiącach pracy pracownik porzucił pracę. Proszę o wskazanie jak należy postąpić z IPR czy należy go zakończyć a urządzenia w...

 • 1608.2019
  PYTANIE NR: 23257/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Mam pytanie odnośnie poniższego pracownika, którego mamy w zatrudnieniu: 29.12.2017 – 28.02-2021 – stopień lekki, a 07.12.2017 – data złożenia wniosku, nowe orzeczenie z dnia 01.02.2018 – stopień umiarkowany, niepełnosprawność istnieje od 22.11.2012, orzeczenie ważne...

 • 1308.2019
  PYTANIE NR: 23250/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Mamy pracownika administracyjnego ze stwierdzonym stwardnieniem rozsianym, pracownik miał już otwarty IPR z powodu tej choroby. Jednak choroba postępuje, chcielibyśmy ponownie otworzyć IPR dla tego pracownika, na rehabilitację, turnus rehab. oraz zakup samochodu plus lepsze krzesło...

 • 1308.2019
  PYTANIE NR: 23249/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pytanie dotyczy ekwiwalentu za pranie odzieży. W regulaminie pracy mamy zapis, że ekwiwalent za pranie odzieży wypłacamy ryczałtem w okresach kwartalnych z dołu do 15 dnia każdego następnego miesiąca po upływie kwartału. Na koniec roku rozliczeniowego dokonujemy korekty poniesionych kosztów...

 • 1308.2019
  PYTANIE NR: 23246/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy pracownik z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może być zatrudniony u dwóch pracodawców? Pierwszy pracodawca umowa o pracę pełny etat tzn. 7 godzin dziennie, 35 godzin tygodniowo, drugi pracodawca 1/4 etatu 2 godziny dziennie tj. 10 godzin tygodniowo dot. to pracownika...

 • 1208.2019
  PYTANIE NR: 23245/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu: Nasz pracownik pełnosprawny zatrudniony od 10.06.1986r. w pełnym wymiarze czasu pracy w dniu 12.08.2019r.dostarcza nam pierwsze w życiu orzeczenie. Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół, z którego...

 • 1208.2019
  PYTANIE NR: 23244/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Wykonuję korekty WND za trzy lata wstecz, czy muszę dodatkowo sporządzać załącznik INF OPP? Sprawa dotyczy dofinansowania na jednego pracownika, który uzyskał ponownie orzeczenia o niepełnosprawności i ma jej ciągłość.

 • 1008.2019
  PYTANIE NR: 23243/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Korekty pokontrolne. Zrobiłam korektę po kontroli PFRON osoby,która nie żyje. Nie zmieniła się kwota dofinansowania,ale korekcie podlegały koszty płacy. System odrzucił korektę z informacją, że osoba nie żyje. Oczywiście to prawda. Jak zrobić korektę gdy pracownik nie żyje? Przy kontroli wyszły...

 • 0808.2019
  PYTANIE NR: 23240/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy ZPCHr, zatrudniamy ogółem 52 osoby w tym 4 osoby zdrowe, wskaźnik zatrudnienia os niepełnospr. 92%. Jaka jest możliwość finansowania z ZFRON? Dotyczy płac osób zdrowych które są w zakładzie opiekunami os niepełnospr. (w firmie 8 osób znacznych i 40 umiarkowanych, osoby zdrowe poza...

 • 0708.2019
  PYTANIE NR: 23239/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jakie są skutki tego, że pracodawca nie wypłaci wszystkim pracownikom wypłaty w terminie? Przelewy dla osób niepełnosprawnych chce zrobić 09.08.2019, a pozostałym pracownikom chce wypłacić wypłatę w trzech ratach I rata 09.08.2019, II rata 14.08.2019 a trzecia koło 20.08.2019. Czy firma...

 • 0708.2019
  PYTANIE NR: 23238/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik (opłacane w stałej stawce miesięcznej) utracił status pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym. Po kilkomiesięcznej przerwie donosi kolejne orzeczenie potwierdzające ciągłość umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czy za przepracowaną w przerwie pomiędzy orzeczeniami...

 • 0608.2019
  PYTANIE NR: 23237/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Uzupełnienie pytania 23232/2019 Pracownik złożył wniosek urlopowy dnia 07.05.19 urlop od 29.05.19 do 02.07.2019 . Zaświadczenie od lekarza o zdolności do pracy otrzymał 30.05.2019. Ponownie zachorował 01.07.2019

 • 0608.2019
  PYTANIE NR: 23235/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Jestśmy ZPCh. Kupiliśmy maszyny jako pomoc de minimis i spłacamy leasing z konta ZFRON. Niestety w związku z pomyłką rata leasingu została opłacona z konta głównego zamiast ZFRON. Czy jest jakaś możliwość by to "odkręcić"?

 • 0608.2019
  PYTANIE NR: 23234/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  1. Zatrudnialiśmy pracownika w okresie od dnia 1.11.2015r. do dnia 24.07.2019r. 2. Pracownik posiadał orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności w związku z tym otrzymywaliśmy na niego dofinansowanie zgodne z obowiązującymi przepisami. 3. Decyzją z dnia 22.03.2019r. ZUS (wykonując...

 • 0608.2019
  PYTANIE NR: 23233/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Od miesiąca lipca 2019r. będziemy podmiotem powiązanym. Czy we wniosku Wn-d w poz. 39 i 41 wykazuję stan zatrudnienia razem z podmiotem powiązanym? W których pozycjach informacji Inf-o-pp mam zwrócić szczególną uwagę i jakie dane do tej informacji muszę pozyskać od...

 • 0608.2019
  PYTANIE NR: 23232/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Proszę o poradę prawną w następującej kwestii. Pracownik niepełnosprawny zatr. 15.08.2015 i nadal. Czy zgodnie z art.53& 1 pkt 2 KP mogę zwolnić pracownika, który w naszej ocenie nadużywa zwolnień lekarskich tj. od 16.04.18-14.10.18 przebywał na zwol. lekar. Następnie po 182 dniach choroby...

 • STRONA:
 • 1 2 3 4
 • Następna strona
 • ... z 935