Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 0303.2021
  PYTANIE NR: 24991/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, Pracownik niepełnosprawny zatrudniony w 2019 r. na stanowisku: pracownik ochrony (efekt zachęty ustalony metodą jakościową) miał umowę okresową do dnia 31.12.2020 r. Umowa o pracę została przedłużona i od 01 stycznia zawarto kolejną umowę ale na stanowisko: sprzątaczka, asystent...

 • 0303.2021
  PYTANIE NR: 24990/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry Zatrudniamy od paru lat na umowę o pracę pracownika ( emeryt wojskowy od 1990 roku, w grudniu 2020 r skończył 65 lat) 12 stycznia 2021 otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności wyd. przez Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. Stopień umiarkowany 11-I, wydane...

 • 0303.2021
  PYTANIE NR: 24989/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Aktem poświadczenia dziedziczenia spadek po zmarłym pracowniku otrzymała żona i trójka dzieci po 1/4 części każde. Umową o dział spadku dzieci zrzekły się praw do nieruchomości na rzecz matki. Czy zrzeczenie to obejmuje też prawo do otrzymania wynagrodzenia po zmarłym pracowniku czy należy...

 • 0203.2021
  PYTANIE NR: 24987/2021| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Artykuł 22. Wpłaty na Fundusz. o których mowa w art.21 ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu...

 • 0203.2021
  PYTANIE NR: 24986/2021| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Zatrudniony od 3 marca 2021r (na okres próbny)pracownik przedłożył nam orzeczenie o umiarkowanym stopniu . Wynika z niego, że ustalony stopień datuje się od 11.02.2016r. Po uzyskaniu orzeczenia pracownik nigdzie nie pracował , zatrudnił się dopiero w firmie budowlanej od 01.08.2018r...

 • 0203.2021
  PYTANIE NR: 24985/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, pracownik posiada stopień niepełnosprawności , złożył wniosek o zwrot poniesionych kosztów za badanie lekarskie z konta ZFRON. Pracownik ma zajęcie komornicze konta i środki które zostaną przelane z ZFRON zostaną przejęte przez komornika. Pracownik napisał...

 • 0203.2021
  PYTANIE NR: 24984/2021| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej W 2011 roku Komisja Rehabilitacyjna realizowała Indywidualny Program Rehabilitacji mający na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych osoby niepełnosprawnej. Jednym z działań tego programu były wydatki związane z likwidacją bariery transportowej - sfinansowano...

 • 0103.2021
  PYTANIE NR: 24981/2021| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej! Dzień dobry Pani Edyto! Mam pytanie dotyczące prawidłowego wypełnienia poz. 39 Wn-D w sytuacji gdy spółka jawna w lutym b.r. zatrudniała 27,000 pracowników w przeliczeniu na pełny etat (bez żadnych wyłączeń) oraz w dniach 1-26 i 28 lutego...

 • 2502.2021
  PYTANIE NR: 24978/2021| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry! Bardzo proszę o odpowiedź Panią Edytę Sieradzką. Na szkoleniu 29.02.2021 z Panią Edytą Sieradzką, o ile dobrze zrozumiałem, było powiedziane że zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w części 60% przekazywanej na ZFRON nie należy zaokrąglać. Natomiast w...

 • 2502.2021
  PYTANIE NR: 24976/2021| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam Proszę o pomoc w następującej kwestii: Jesteśmy zpchr. Firma na koncie ZFRON zgromadziła środki z tytułu odsetek od rachunków bankowych, kredytów i itd. Są to środki zgromadzone w latach 2010-2015 W jaki sposób możemy je wydatkować?.Środki są podzielone na...

 • 2402.2021
  PYTANIE NR: 24973/2021| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Jesteśmy firmą działającą w branży ochrony, zakładem pracy chronionej. W grudniu 2020 wystąpiliśmy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis na podstawie przepisu § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. wyposażenie...

 • 2402.2021
  PYTANIE NR: 24972/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, Zwracam się z prośba o odpowiedź na zadane pytanie. Jesteśmy ZPChr. Osoba niepełnosprawna przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. Czy przez okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego można ją zaliczyć do wskaźnika w świetle ustawy o rehabilitacji oraz Rozp. Unijnego?...

 • 2402.2021
  PYTANIE NR: 24971/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, mam pytanie w związku z wykazaniem kwoty w załączniku do wniosku Wn-D ( formularzu informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis... ) w części E pkt 6 dotyczący kwoty uzyskanej pomocy w roku. We wniosku za grudzień 2020 wysłanym w styczniu 2021...

 • 2402.2021
  PYTANIE NR: 24970/2021| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry. Jest nowy rok i wraca w naszej firmie problem z wystawianiem ulg dla kontrahenta. Kontrahenci którzy w ubiegłym roku złożyli oświadczenie o nie korzystaniu z ulg , obecnie nie przesyłają tych oświadczeń ponieważ uważają że ich to nie dotyczy. Wiemy że nie będą korzystali...

 • 2402.2021
  PYTANIE NR: 24969/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam, Firma chce zakupić obiektyw do aparatu fotograficznego dla osoby zatrudnionej w marketingu z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (02-P). Osoba ta zajmuje się robieniem zdjęć produktów firmy, które następnie są wstawiane na strony do sprzedaży artykułów firmy....

 • 2402.2021
  PYTANIE NR: 24968/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry Dziękuję za odpowiedź na pytanie 24964 dotyczące możliwości sfinansowania kosztów ubezpieczenia samochodu. W naszym regulaminie istnieje zapis, który mówi, że osoba niepełnosprawna musi wystąpić z wnioskiem o udzielenie pomocy w ciągu jednego miesiąca od dnia...

 • 2302.2021
  PYTANIE NR: 24967/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Firma będąca Zakładem Pracy Chronionej zakupiła samochód ciężarowy będący środkiem trwałym, który został finansowany pożyczką.Raty tej pożyczki są finansowane ze środków ZEFRON w ramach pomocy de minims. Obecnie firma chciałaby dokonać przeróbki samochodu...

 • 2302.2021
  PYTANIE NR: 24965/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry. Bardzo proszę o pomoc bo nie mogę tego rozszyfrować. Czy osoba mająca certyfikat w SODIR i pełnomocnik w poz. 25 WN-d to musi być ta sama osoba, bo jeszcze spotykam się z : osoba odpowiedzialna za kontakty do PFRON , czy to kolejna osoba,. Czy do PFRON możemy wysłać Pełnomocnictwo...

 • 2302.2021
  PYTANIE NR: 24964/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry Pracownik niepełnosprawny z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności był zatrudniony na umowę o pracę do 31.12.2020 roku. Od 01.01.2021 do 14.02.2021 roku pracował na umowę zlecenie, a od 15.02.2021r. ponownie na umowę o pracę. W dniu 21.02.2021 r. zwrócił się z wnioskiem o...

 • 2302.2021
  PYTANIE NR: 24963/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, bardzo proszę o pomoc w zweryfikowaniu właściwości klasyfikacji wydatku w ramach pomocy de minimis. Firma A z Urzędu Skarbowego (2), do którego się przeniosła ze względu na zmianę siedziby, otrzymuje zaświadczenia o pomocy de minimis w ramach paragrafu 2 pkt 1 a. Na...

 • STRONA:
 • 1 2 3 4
 • Następna strona
 • ... z 1005