Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2009.2017
  PYTANIE NR: 21043/2017| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam serdecznie . Czy w związku ze zmianą stanowiska PFRON odnośnie badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw powiązanych istnieje możliwość odzyskania pomocy publicznej (SOD) np.za styczeń 2016. Za ten miesiąc bowiem zwróciliśmy dofinansowanie, ponieważ jedna spółka w...

 • 2009.2017
  PYTANIE NR: 21042/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam, Proszę o odpowiedź, czy w nowym INF-OPP w poz. 6 należy ująć sumę (przeliczoną w euro)wszystkich refundacji do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, tj. SOD, PUP (50+, miejsce interwencyjne), dodatkowe koszty (PFRON). Czy wymienione refundacje są pomocą udzielaną na podstawie...

 • 2009.2017
  PYTANIE NR: 21040/2017| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry, Mam pytanie odnośnie nowego druku INF-O-PP. Otrzymujemy refundację tzw. zwrot kosztów administracyjnych, po jakim kursie należy przeliczyć otrzymaną kwotę, liczy się data otrzymania refundacji, czy data podpisania umowy.

 • 2009.2017
  PYTANIE NR: 21039/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Prosze o odpowiedź na temat możliwości sfinasowania zakupu z Zfron osobie niepełnosprawnej ruchowo, która wnioskuje o zwrot poniesionych kosztów związanych z zakupem sprzętu wędkarskiego jako usprawnianie fizyczne. Jakie koszty można zwrócić czy np. zakup samej wędki , czy...

 • 2009.2017
  PYTANIE NR: 21038/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam Proszę o odpowiedź w zakresie zaległości w Sod. Jeżeli firma ma wyrok sądowy i musi dopłacić składki Zus pracownikowi zdrowemu i w związku z tym złożyć deklaracje Zus korygujące za cały okres jego pracy i zapłacić razem z odsetkami, czy w związku z tym należy się Sod firmie, czy te...

 • 1909.2017
  PYTANIE NR: 21034/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry. Pracownik korzysta co roku z leczenia sanatoryjnego, ale wg regulaminu zfron może otrzymać dofinansowanie z tego tytuły raz na 2 lata. W zwiazku z tym chce skorzystać z dofinansowania za pobyt w sanatorium na podstawie faktury sprzed 2 lat. Czy można uwzględnić w dofinansowaniu...

 • 1909.2017
  PYTANIE NR: 21033/2017| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej! Pani Edyto bardzo proszę o odpowiedź na pytania dotyczące wypełniania formularza INF-O-PP. 1.Jesteśmy dużym przedsiębiorstwem( Spółdzielnia), w związku z powyższym, którą pozycję w części B pkt 5 w/w formularza mamy zaznaczyć(zgodnie ze...

 • 1909.2017
  PYTANIE NR: 21031/2017| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam Pani Edyto Jesteśmy zakładem pracy chronionej. Do 31.12.2016r. byliśmy powiązani z drugim zpch i liczyliśmy jeden limit pomocy de minimis. Po rozdzieleniu spółek od 01.01.2017r. licząc limit pomocy de minimis sumowałam lata 2015 i 2016 dla obu spółek (jako lata zamknięte) i...

 • 1909.2017
  PYTANIE NR: 21030/2017| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie kieruję do Pani Edyty Sieradzkiej. Pani Edyto proszę o pomoc w sprawie niejasności w interpretacji przepisów. Pracownik posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z MZON w stopniu lekkim 10-N, Orzeczenie wydaje się do dnia 30/06/2018r, Niepełnosprawność istnieje...

 • 1809.2017
  PYTANIE NR: 21029/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam raz jeszcze w związku z niejasnościami dot.nowego INF-OPP. Mam prośbę o przykładowe wypełnienie tego nieszczęsnego INF-OPP część E w przypadku otrzymywania refundacji dodatkowych kosztów. Dziękuję i pozdrawiam.

 • 1809.2017
  PYTANIE NR: 21028/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień Dobry! Po wypłacie wynagrodzenia (dnia 08.09.2017 r.) i wystąpieniu o dofinansowanie za m-c sierpień 2017 roku odkryłam, że zamiast zasiłku opiekuńczego zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe. Od razu zrobiłam korektę, wyniku której w dniem 18 września 2017 roku wypłaciłam dla...

 • 1809.2017
  PYTANIE NR: 21027/2017| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam, Nasza firma musi wystawić odpis firmie zagranicznej, ponieważ kontrahent dopełnił wszystkich warunków (np. zapłacił w terminie). Niestety platforma e-pfron2 nie chce przepuścić europejskiego numeru NIP. Jak rozwiązać powyższy problem? Niestety na infolinii PFRON nie uzyskałam...

 • 1609.2017
  PYTANIE NR: 21026/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry. Jesteśmy ZPChr. Zatrudniamy od 1996 r. pracownika, który dnia 06.09.2017 r. dostarczył jego pierwsze orzeczenie o niepełnosprawności wydane 29.08.2017 r.,z którego wynika, że: stpień umiarkowany od 24.07.2017 r. , a niepełnosprawność istnieje od - wg zawartej adnotacji na orzeczeniu...

 • 1509.2017
  PYTANIE NR: 21025/2017| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Proszę o pomoc w nietypowej sytuacji. Pracownica przyniosła orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds Orzekania o niepełnosprawności z innego miasta (który ponoć jest mniej rygorystyczny jeśli chodzi o orzekanie o niepełnosprawności), niż ten gdzie pracownica mieszka i...

 • 1509.2017
  PYTANIE NR: 21023/2017| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam Pani Edyto Mam pytanie aby ustalić jakie kwoty w euro do formularza INF-O-PP PUNKT 6 W CZĘŚCI E wliczać ? Podam przykład W lutym 2017 przelał nam PFRON kwotę za korekty za 2016 rok i czy teraz przeliczając kwoty w euro na dzień wpłynięcia dofinansowania na nasze konto bankowe...

 • 1509.2017
  PYTANIE NR: 21022/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Zatrudniliśmy pracownika 01.08.2016r jako osobę pełnosprawną. dnia 08.09.2017r. dostarczył orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Ustalony stopień od 31.07.2017r. niepełnosprawność istnieje od - nie da się ustalić. nie jest to jego pierwsze orzeczenie ponieważ przyszłości do 2015r. miał...

 • 1409.2017
  PYTANIE NR: 21018/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Inf-o-pp część E pkt. 6 nowy formularz za VIII 2017 czy podając całkowitą wartość otrzymanej pomocy należy uwzględnić: - tylko dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych od I do VIII 2017 - czy uwzględnić otrzymane dofinansowanie za ten okres plus refundację...

 • 1409.2017
  PYTANIE NR: 21015/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam, w związku z nowym INF-O-PP w objaśnieniach dot.wykazywania otrzymanej pomocy SOD w Euro wskazuje się, że " Za dzień, na który należy przeliczać udzieloną z SODiR w danym roku pomoc na Euro, należy przyjąć dzień wypłaty środków przez PFRON". Czyli np.za VI.2017 w...

 • 1309.2017
  PYTANIE NR: 21014/2017| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam. Pytanie kieruje do P.Edyty Sieradzkiej, jako ZPChr zmienimy adres siedziby/działalności. Proszę o pomoc w jaki sposób i w jakim terminie należy powiadomić wszelkie instytucje: PFRON ZUS US itp o zmiane adresu. Jak wygląda sprawa od strony księgowości - wystawianie faktur z...

 • 1309.2017
  PYTANIE NR: 21013/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień Dobry, Pracownik zatrudniony w firmie np. na stanowisku sprzątacz, zwalnia się i zatrudnia w innej firmie. Ponieważ stanowiska są takie same, kopię skierowania na badania oraz orzeczenie lekarskie przedstawia w nowym zakładzie pracy i na podstawie tych dokumentów pracuje...

 • STRONA:
 • 1 2 3 4
 • Następna strona
 • ... z 845