Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2007.2018
  PYTANIE NR: 22021/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pani Edyta Sieradzka Bardzo proszę o informację,czy przysługuje nam dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i czy możemy złożyć wniosek WND o to dofinansowanie jeżeli wysokość niepokrytych strat spółki komandytowej na koniec czerwca przewyższa 50% wysokości...

 • 1907.2018
  PYTANIE NR: 22020/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam Odnosząc się do schorzeń zawartych w art.22 ust.1 pkt 2 oraz art.28 ust. 1 pkt 1 lit. 6 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w stanowisku z dnia 31 sierpnia 2011r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych...

 • 1807.2018
  PYTANIE NR: 22016/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam, mam pytanie odnośnie zmian wchodzących od dnia 1.X.2018. Czy zmiany w wystawianiu odpisów PFRON będą dotyczyć wszystkich odpisów wystawionych od października? Czy zaczynając od usług wykonanych w październiku ? 1. faktura wystawiona we wrześniu(sprzedaż sierpniowa)...

 • 1707.2018
  PYTANIE NR: 22015/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Jak potraktować pracownika, który był zatrudniony na orzeczeniu miał O2P, a na nowym orzeczeniu o niepełnosprawności nie ma wpisanego symbolu schorzenia? Jak w takim przypadku wykazać prawo do ulgi jeśli to są schorzenia szczególne? Czy w związku z zatrudnieniem możemy prosić...

 • 1607.2018
  PYTANIE NR: 22013/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, proszę o pomoc, jak mam wykazać w INF-1 niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego na pełny etat, który ma na orzeczeniu stopień umiarkowany i symbole przyczyny niepełnosprawności: 01-U i 02-P (w tej kolejności)? Pozdrawiam, Małgorzata

 • 1607.2018
  PYTANIE NR: 22012/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry Bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytanie: W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19.06.2018r. w sprawie niewykazywania na orzeczeniu o niepełnosprawności symbolu 02-P a co za tym idzie spływających do firmy orzeczeń bez tego symbolu, prosimy o...

 • 1607.2018
  PYTANIE NR: 22011/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Zwracam się z zapytaniem odnośnie kryterium dochodowości przy udzielaniu pomocy indywidualnej pracownikom niepełnosprawnym ze środków Zfron.W jaki sposób prawidłowo wyliczyć dochód na członka rodziny?Czy można poprosić o zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy małżonka...

 • 1607.2018
  PYTANIE NR: 22010/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam Pracownik zatrudniony od 08.01.2018 do 16.07.2018 r. na 1/2 etatu. Staż pracy poniżej 10 lat. Pracownik przedstawił świadectwo pracy, z którego wynika iż wykorzystał 2 dni urlopu ( 16 godzin).Według moich obliczeń przysługuje mu 40 godzin urlopu ( 20 * 1/2= 10-2 dni = 8 dni/12 *...

 • 1607.2018
  PYTANIE NR: 22009/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  W wyniku postępowania prowadzonego przez PFRON otrzymaliśmy decyzję nakazującą zwrot całych dofinansowań za trzy miesiące (12/2012, 02/2013 i 03/2013). Jako powód podano nieterminowo poniesione koszty płacy. Składki zus za te miesiące zostały opłacone w całości w terminie. Kontrola ZUS...

 • 1307.2018
  PYTANIE NR: 22008/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pracownik zatrudniony od 13-01-2015 r. miał orzeczony stopień niepełnosprawności- umiarkowany ważny do do 21.03.2017 Od 01.04.2017 do 30.04.2018r pracownik miał przyznany lekki stopień niepełnosprawności, natomiast od 01.05.2018 (ustalony stopień niepełn.) wydano orzeczeni o umiarkowanym...

 • 1307.2018
  PYTANIE NR: 22006/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Nasz pracownik miał orzeczenie o lekkim stopniu (z kodem choroby 05-R) do 31.03.2017r, z zapisem: pkt.IV Niepełnosprawność istnieje - nie da się ustalić, pkt.VI. Ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 04.09.2007r. Wniosek o kolejne orzeczenie złożył 01.03.2017r. Komisja z dnia...

 • 1207.2018
  PYTANIE NR: 22005/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Nasz pracownik miał orzeczenie o lekkim stopniu do 31.03.2017r, (symbol niepełn. 07-S )z zapisem, że: niepełnosprawność istnieje od - nie da się ustalić, V. ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od -04.09.2007r Wniosek o kolejne orzeczenie złożył 01.03.2017r - komisja z dnia...

 • 1207.2018
  PYTANIE NR: 22003/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej! Pani Edyto bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniżej zadane pytania dotyczące wyliczania wskaźników zatrudnienia : 1. Pracownik pełnosprawny poprosił o udzielenie mu urlopu bezpłatnego na podstawie KP. w okresie od 26.06.2018r. do...

 • 1207.2018
  PYTANIE NR: 22002/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym informacji o schorzeniach w Orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności zaczęło się wykonywanie powyższego Wyroku. Pracownik posiadał orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności z symbolem 02-P ważne do 31.05.2018r., nowe...

 • 1107.2018
  PYTANIE NR: 22001/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Bardzo proszę o informację czy jest opracowany oficjalny wzór Informacji - zapytania dla kontrahenta o możliwości skorzystania z ulgi INF-U, załaczny do faktur wystawianych od lipca 2018, zgodnie ze zmianą ustawy o rehabilitacji , która wchodzi z dniem 01.07,2018 r. Kiedy należy...

 • 1107.2018
  PYTANIE NR: 21999/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Sprawa dotyczy wszystkich , może przedstawię i pani Sieradzka ustosunkuje się do problemu Otóż wyrok trybunału Konstytucyjnego z dnia 27-06-2018 sygn.akt SK 19/17 W SPRAWIE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (DZ.U Z 2015 POZ 1110) =...

 • 1107.2018
  PYTANIE NR: 21998/2018| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, z uwagi na brak możliwości zapewnienia opieki doraźnej zwróciliśmy się do Wojewody o uchylenie statusu zakładu pracy chronionej - otrzymaliśmy decyzję z dniem 01.06.2018 r. Nadal zatrudniamy osoby niepełnosprawne w wysokości co najmniej 40%, chcemy zachować ZFRON i...

 • 1107.2018
  PYTANIE NR: 21997/2018| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej chcielibyśmy napisać IPR,aby wydatkować zgromadzone pieniądze przeznaczone na IPR-y ,zatrudniamy głównie Szwaczki(02-P,R,N),pracownika d/s kadr i płac(R,04-O),pomoc krawiecka(02-P),technolog odzieży(R02-P),pracownik...

 • 1007.2018
  PYTANIE NR: 21996/2018| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, proszę o podanie informacji jakie dane powinny być zawarte w INF 1 poz 54 (tylko poz. 54)? Proszę też o informację czy jeśli pracownik przedłożył orzeczenie o umiarkowanym st. niepełnosprawności schorzenie O2-P w trakcie miesiąca to powinien być również wykazany w INF 1 poz...

 • 1007.2018
  PYTANIE NR: 21992/2018| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam, od 01.06.2018 utraciliśmy status zakładu pracy chronionej z powodu spadku wskaźnika zatrudnienia. Nie otrzymaliśmy jeszcze decyzji od wojewody, ponieważ zwrócili się do nas o dane za cały miesiąc czerwiec, które wysłaliśmy w lipcu. W związku z tym, żaden urząd(...

 • STRONA:
 • 1 2 3 4
 • Następna strona
 • ... z 883