Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2307.2021
  PYTANIE NR: 25320/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, Moje pytanie dotyczy sprzętu zakupionego w ramach IPR. W ubiegłym roku zakupiliśmy kserokopiarkę w ramach doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ruchowo, poruszającej się o dwóch kulach. Pracownik był zatrudniony w administracji. Po kilku miesiącach...

 • 2307.2021
  PYTANIE NR: 25319/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, Moje pytanie dotyczy sprzętu zakupionego w ramach Indywidualnego Programu Rehabilitacji. Z

 • 2107.2021
  PYTANIE NR: 25315/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry Firma po kontroli ZUS musi dokonać korekt deklaracji za 2018 i 2019. Chodzi o źle naliczane składki od umów zleceń pracowników pełnosprawnych które są na jednej deklaracji z pracownikami niepełnosprawnymi. Do tej pory składki są płacone w całości terminowo!...

 • 2007.2021
  PYTANIE NR: 25313/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, mam pytanie w związku z zamiarem udzielenia pracownikowi posiadającemu orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności urlopu bezpłatnego na okres 2 lub 3 miesięcy na jego wniosek, czy: - po powrocie do pracy trzeba będzie wykazać efekt zachęty aby dalej ubiegać się o...

 • 2007.2021
  PYTANIE NR: 25312/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  WITAM Wiem że pracownikowi niepełnosprawnemu z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności należy się : Skrócona norma czasu pracy - 7-godzinna dobowa i 35-godzinna tygodniowa, Dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni, dodatkowa, 15-minutowa przerwa w pracy na...

 • 1907.2021
  PYTANIE NR: 25311/2021| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry Pani Edytko proszę o udzielenie nam informacji co my możemy finansować z Indywidualnych Programów Rehabilitacyjnych? czy tylko wyposażenie stanowiska pracy i będzie to pomoc de minimis (leki, turnusy, specjalistyczna opieka medyczna, rehabilitacja, ryczałty na...

 • 1607.2021
  PYTANIE NR: 25309/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy podstawą wypłaty za specjalistyczną wizytę lekarską może być paragon od lekarza. Pracownik załączył go z uzasadnieniem do wniosku. Lekarz nie miał możlwości wystawienia faktury.

 • 1607.2021
  PYTANIE NR: 25308/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, zatrudniamy pracownika na stanowisku specjalisty ds. kadrowych, w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik ukończył studia podyplomowe z zakresu BHP i chcielibyśmy zatrudnić go na część etatu jako inspektora ds. bhp. Mam wątpliwości czy w tej sytuacji powinniśmy zawrzeć odrębną umowę o...

 • 1507.2021
  PYTANIE NR: 25307/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Zwracam się zapytaniem: pracodawca Zakład Pracy Chronionej rozważa możliwość zakupu opieki medycznej (pakietu) dla niepełnoprawnych pracowników dzięki któremu pracownicy będą mieli dostęp w ramach pakietu do kilkunastu lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych...

 • 1507.2021
  PYTANIE NR: 25306/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Pytanie dotyczy wydatków w ramach Indywidualnych Programów Rehabilitacyjnych. Jakie dodatkowe wydatki poza oczywiście dostosowaniem miejsca pracy osoby niepełnosprawnej i wydatkami na szkolenia, czy wynagrodzeniami komisji, można sfinansować z IPR. Czy w katalogu "inne...

 • 1507.2021
  PYTANIE NR: 25305/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Zgodnie z Zakładowym Regulaminem Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielamy pomocy pracownikom miedzy innymi na adaptację i wyposażenie mieszkań. Chodzi tu o wydatki w ramach Funduszu na Pomoc Indywidualną. Osoba niepełnosprawna dokonuje...

 • 1507.2021
  PYTANIE NR: 25303/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy na podstawie dostarczonego przez pracownika imiennego potwierdzenia przyjęcia zlecenia na badania wraz z dołączonym paragonem fiskalnym o zapłacie, możemy zwrócić koszt poniesionego wydatku jeśli w regulaminie Zfron mamy zapis, że na podstawie faktury imiennej ?

 • 1407.2021
  PYTANIE NR: 25302/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam Nasza firma ZPChr 22.06.2021 r. otrzymała wsparcie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP , ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem...

 • 1407.2021
  PYTANIE NR: 25301/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Z uwagi na sytuację ekonomiczną spółki spowodowaną pandemią COVID-19 strony układu (Pracodawca, Związki Zawodowe) zgodnie oświadczyły, iż w 2021 roku (01.01.2021-31.12.2021) pracodawca nie tworzył ZFŚS. PIP otrzymała niezbędne dokumenty. Obecnie opracowywany jest nowy regulamin ZFŚS,...

 • 1307.2021
  PYTANIE NR: 25300/2021| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, Chciałabym się dowiedzieć co ustawodawca miał na myśli wpisując z Ustawie o rehabilitacji (...) i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dokonując zapisu w art. 26a ust.1a1, pkt 2 "jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego...

 • 1307.2021
  PYTANIE NR: 25299/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Pracownik zatrudniony od 08.06.2019r do nadal ze znacznym stop. niepełnosprawności 07-S do 31.05.2021r. W dn.12.07.2021r przyniósł orzeczenie o stop. niepełnosprawności umiarkowanym 07-S z dn. 15.06.2021r ,ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od -17.05.2021r. orzeczenie wydaje...

 • 1207.2021
  PYTANIE NR: 25298/2021| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry, Pytanie dotyczy nawiązania do artykułu na OBPON "Odrębna faktura z usługą własną uprawnia do udzielenia ULGI na PFRON" . W moim pytaniu nr 25105/2021 poruszałam kwestię nakładania wybiórczo lakieru UV na pudełka ozdobne/torby ozdobne jako usługę...

 • 1207.2021
  PYTANIE NR: 25297/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  W punkcie 9 załącznika INF OPP w przypadku zaznaczenie przynajmniej jednej twierdzącej odpowiedzi należy podać identyfikator podatkowy NIP przedsiębiorstw powiązanych. Jesteśmy w międzynarodowej grupie kapitałowej i tylko nasza Spółka działa na terenie Polski i posiada identyfikator...

 • 0907.2021
  PYTANIE NR: 25296/2021| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, mamy pracownika, który choruje na epilepsję. Niestety posiada tylko orzeczenie o niepełnosprawności z ZUSu, w którym nie jest napisane nic na temat jego schorzenia. Co można zrobić w takiej sytuacji, aby jednak móc pobierać zwiększone dofinansowanie do...

 • 0907.2021
  PYTANIE NR: 25295/2021| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  pracownik posiadał orzeczenie w stopniu umiarkowanym szczególnym do 30.11.2019 Złożył wniosek 04.11.2019 i dostarczył pracodawcy 16.12.2019 orzeczenie w stopniu lekkim szczególnym wydane 04.12.2019(ustalony stopień datuje się od 01.12.2019). Po czym złożył odwołanie 30.12.2019 i...

 • STRONA:
 • 1 2 3 4
 • Następna strona
 • ... z 1018