Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2311.2017
  PYTANIE NR: 21324/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień Dobry! Pracownik pracuje w naszym zakładzie na następujących umowach o pracę: umowa na okres próbny: 01.10.2007r. - 30.11.2007r. umowa na czas określony: 01.12.2007r. - 30.11.2012r. oraz 01.12.2012r. do 30.11.2017r. Czy zawierając następną umowę o pracę musi być na czas...

 • 2311.2017
  PYTANIE NR: 21322/2017| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Mam pewien problem związany z wydatkowaniem środków ZFRON. Spółka ze środków ZFRON dofinansowała w 1998 roku budowę hali produkcyjno – magazynowej. W tamtym okresie Spółka posiadała status Zakładu Pracy Chronionej. W roku 2012 Spółka utraciła status...

 • 2311.2017
  PYTANIE NR: 21320/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Zatrudniłam dwóch pracowników 01.10.2017 r. Nastąpił wzrost zatrudnienia ilościowy poz.39 na dokumencie Wn-d równa się 62. Natomiast poz.41 równa się 61. Czy dla tych dwóch pracowników spełniony jest efekt zachęty ilościowy?

 • 2311.2017
  PYTANIE NR: 21313/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Zatrudniliśmy pracownika 05.10.2017, zwolnił się 10.10.2017r. (0,161 etatu)Ponownie zatrudniliśmy go od 23.10.2017(0,290 etatu). Jaką datę zatrudnienia podaję w INF-D-P i jaki współczynnik etatu? Wynagrodzenie na Liście płac mam łączne za obydwa okresy.

 • 2311.2017
  PYTANIE NR: 21312/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam Zatrudniamy pracownika który miał wydane orzeczenie orzeczenie z dnia 03.07.2013 stopień -umiarkowany kod: 05 r orzeczenie wydaje sie do 31.08.2016 niepełnosprawność nie da się ustalić ustalony stopień niepełnosprawności istnieje od 03.07.2013 Orzeczenie...

 • 2211.2017
  PYTANIE NR: 21311/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Zatrudniamy pracownika, który posiadał następujące orzeczenia o niepełnosprawności: 1. orzeczenie z dnia 02.07.2015: - zaliczyć do stopnia niep. - UMIARKOWANEGO - symbol: 10-N, 05-R - orzeczenie wydaje się do 30.06.2017 - niepełnosprawność istnieje: NIE DA SIĘ USTALIĆ -...

 • 2211.2017
  PYTANIE NR: 21310/2017| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam Pani Edyto. Gdzie jest zapisane (jaka ustawa czy przepisy), że gdy będziemy robić korekty dofinansowań w SODiR za dany okres (np. gdy pracownik po utracie grupy przynosi Nam nowe orzeczenie i możemy zaliczyć go do osób w stopniu umiarkowanym - do 3 m-cy wstecz od dnia...

 • 2211.2017
  PYTANIE NR: 21309/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry. Wystąpiły u nas wątpliwości następujące: Czy zgromadzone w latach poprzednich środki z tytułu nadwyżki Sod-u , księgowane na IPR-ach - nie wykorzystane do tej pory podlegają również zwrotowi do PFRON. Serdecznie z góry dziękujemy za odpowiedź.

 • 2211.2017
  PYTANIE NR: 21305/2017| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej Proszę o radę : co zrobić w przypadku ,gdy błędnie (błąd niezamierzony)podano w INF-O-PP w części E pkt.6 całkowitą wartość w euro otrzymanej pomocy ? Kwotę otrzymanego dofinansowania z PFRON zamiast podzielić przez średni kurs euro, pomnożono przez średni kurs...

 • 2211.2017
  PYTANIE NR: 21304/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Moje pytanie odnosi się do wykazywania efektu zachęty. Dotyczy zatrudnienia dwóch niepełnosprawnych pracowników(X,Y) zatrudnionych za innych(A,B). 1) Dnia 16.12.1991 zatrudniony pracownik A na stanowisku elektryk. Dnia 5.11.2003 zatrudniony pracownik X na stanowisku ślusarz...

 • 2111.2017
  PYTANIE NR: 21302/2017| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry, jako ZPChr mamy podpisaną umowę z placówką, która świadczy usługi opieki doraźnej oraz specjalistycznej dla naszych niepełnosprawnych pracowników. Na tę okoliczność mamy podpisaną umowę która stanowi, że FV nasz kontrahent wystawia niezwłocznie po...

 • 2111.2017
  PYTANIE NR: 21301/2017| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  W miesiącu listopadzie br. dokonaliśmy korekty wynagrodzenia wypłaconego w sierpniu br. Z tytułu korekty podatek PIT4 za 08/2017 wzrósł. Czy mam dokonać korekty PFRON DEK-II-a za sierpień/2017 czy doliczyć tą różnicę do DEK-II-a za listopad/2017?

 • 2111.2017
  PYTANIE NR: 21300/2017| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  W miesiącu listopadzie br. dokonaliśmy korekty wynagrodzenia wypłaconego w sierpniu br. Z tytułu korekty podatek PIT4 za 08/2017 wzrósł. Czy mam dokonać korekty PFRON DEK-II-a za sierpień/2017 czy doliczyć tą różnicę do DEK-II-a za listopad/2017?

 • 2111.2017
  PYTANIE NR: 21299/2017| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej! Pani Edyto bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu: Nasz pracownik był w posiadaniu dwóch orzeczeń: pierwsze orzeczenie wydane przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności o umiarkowanym stopniu...

 • 2111.2017
  PYTANIE NR: 21298/2017| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  W którym momencie księgujemy wydatek na koncie 850 ZFRON: 1. w momencie zapłaty z konta bankowego "130" ZFRON czy 2. dopiero w momencie otrzymania zaświadczenia z urzędu o pomocy de minimis? Jest to kwestia ważna szczególnie na przełomie roku, gdzie zapłaciliśmy z...

 • 2111.2017
  PYTANIE NR: 21297/2017| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Jesteśmy byłym zakładem pracy chronionej – Spółka z o.o. Posiadamy środki ZFRON. Ze środków ZFRON sfinansowano nakłady na środki trwałe, które rozlicza się na koncie rozliczenia międzyokresowe przychodów. Pytanie: Czy nierozliczoną (nieumorzoną) wartość...

 • 2011.2017
  PYTANIE NR: 21296/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy konieczne jest dodatkowe udokumentowanie przewlekłości choroby pracownika posiadającego orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o kodzie schorzenia 02P wydanego na stałe? Chodzi o schorzenia, o których mowa w rozporządzeniu MPiPS z dnia 18 września 1998r w sprawie...

 • 2011.2017
  PYTANIE NR: 21295/2017| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pyt. do Pani Edyty Sieradzkiej Dotyczy prawidłowego ustalenia efektu zachęty metodą jakościową. Do września 2017 zatrudnialiśmy osoby niepełnosprawne w różnych miesiącach (również rozwiązywały się umowy o pracę z różnych przyczyn z pracownikami)i mieliśmy w każdym...

 • 2011.2017
  PYTANIE NR: 21294/2017| autor odpowiedzi: Dorota Myszkiewicz

  Witam Nawiązując do pytania nr 21206/2017 proszę o odpowiedź jak postąpić w sytuacji gdy: -skrócimy aneksem do umowy leasingu okres kredytowania -do 29 listopada wpłacimy z ZFRON całość zadłużenia (rata kapitałowa + rata odsetkowa) -wystąpimy do Urzędu Miasta o zaświadczenie o...

 • 1811.2017
  PYTANIE NR: 21292/2017| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy ZPChr. Składamy wnioski o SOD. Wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych przekazujemy na ich rachunki bankowe. W 11/2017 jeden pracownik przyniósł do zakładu swoje pierwsze orzeczenie o niepełnosprawności, ale jest on emerytem - pobiera emeryturę od 10/2017 r.na...

 • STRONA:
 • 1 2 3 4
 • Następna strona
 • ... z 855