Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1701.2020
  PYTANIE NR: 23673/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Bardzo proszę o pilną informację dot. wypełnienia deklaracji DEK R. Od m-cz 02/2019 nie jesteśmy ZPCHR z jednoczesnycm zachowaniem środków na ZFRON. Niestety jesteśmy zobowiązani do zwrotu niewykorzystanych środków z ZFRON art. 33 ust.4c. Za m-c 02/2019 - 11/2019 wypełniłam rubryki "niepodleganie...

 • 1701.2020
  PYTANIE NR: 23672/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Mam problem z wypełnieniem deklaracji DEK R. Od miesiąca lutego nie jesteśmy ZPCHR, zatrudniamy poniżej 25 osób, zachowując jednocześnie środki z ZFRON - wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ponad 90%. Niestety jesteśmy zmuszeni do zwrotu niewykorzystanych środków z ZFRON - art. 33 ust....

 • 1601.2020
  PYTANIE NR: 23671/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Moje pytanie dotyczy pomocy indywidualnej po 1.01.2020 r. W związku z wprowadzeniem e-recepty możemy zrezygnować z obowiązku dołączania ksera tych recept, ale powinniśmy uwarunkować wypłatę dofinansowań od akceptacji przez lekarza zakładowego bądź pielęgniarkę. Jak realizować dofinansowania...

 • 1501.2020
  PYTANIE NR: 23667/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Proszę udzielenie odpowiedzi. Pracownik miał orzeczony stopień niepełnosprawności do 16.12.2019 st. lekki. W dniu 27.11.19 złożył wniosek o przedłuż. st. niepełnosprawności. W dniu 03.01.2020 otrzymał orzeczenie w którym czytamy niepełnosprawność istnieje od urodzenia ustalony st. umiarkowany...

 • 1501.2020
  PYTANIE NR: 23666/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy w dokumentach INF-D-P należy podawać adresy pracowników za których staramy się o dofinansowania?

 • 1501.2020
  PYTANIE NR: 23665/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Mam pytanie dotyczące wyliczenia stanów zatrudnienia. W oparciu o art.21 ust.1 i 5 ustawy o rehabilitacji nie wliczamy osoby pełnosprawnej odbywającej służbę wojskową albo służbę zastępczą, a co w przypadku kiedy pracownik odbywa ćwiczenia wojskowe? Powinnam takiego pracownika wliczyć do...

 • 1501.2020
  PYTANIE NR: 23664/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Czy nasze postępowanie jest prawidłowe na podstawie niżej podanego przykładu: Nasza pełnosprawna pracownica zatrudniona u nas od 1990, w dniu 14.01.2020r, dostarczyła pierwsze w życiu orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Z orzeczenia...

 • 1501.2020
  PYTANIE NR: 23663/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Obecnie składamy wniosek o dofinansowanie za 12/2019. W miesiącu styczniu nie otrzymaliśmy żądnego dofinansowania (pomocy). Jak należy wypełnić dokumenty, jak zaznaczyć na WND pozycję o załączeniu lub nie informacji o uzyskanej pomocy? Czy w przypadku zaznaczenia NIE - dołączać INF-O-PP i...

 • 1401.2020
  PYTANIE NR: 23662/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Od 1 listopada 2019 r. nie jesteśmy ZPChr czy w związku z tym roczna DEK-R wysłać do PFRON? Od listopada 2019 r. DEK-IIa nie wysyłamy?

 • 1401.2020
  PYTANIE NR: 23661/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Chciałam się upewnić co do terminów w jakich mogę skutecznie wystawić INF-U. Czy wystawianie ulgi przed dniem w którym przypada termin płatności, z powodu przedterminowej wpłaty przez klienta jest prawidłowe i nie pozbawia prawa do odliczenia ulgi? Obecnie wystawiam INF-U w miesiącu, w...

 • 1401.2020
  PYTANIE NR: 23660/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Moje pytanie dotyczy prawa do SOD osoby która przyniosła orzeczenie po zatrudnieniu. Dane z orzeczenia są następujące: Data orzeczenia 12.12.2019 Niepełnosprawność istnieje od - nie da się ustalić Ustalony stopień niepełnosprawności od 20.11.2019 Pracownik zatrudniony od dnia...

 • 1401.2020
  PYTANIE NR: 23659/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracodawca zamierza rozszerzyć zakres obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowisku - portier (są to wyłącznie pracownicy ze stopniem niepełnosprawności). Do ich nowych obowiązków należałoby składanie teczek. Czy możliwe jest takie rozszerzenie zakresu obowiązków portierów oraz czy w...

 • 1301.2020
  PYTANIE NR: 23657/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Od 01.01.2020 utraciliśmy status ZPCh. Zrobiliśmy dwie oddzielne listy płac dzieląc na listę osób pełnosprawnych i listę płac ON. Proszę o odpowiedź: czy zaliczkę na podatek od os. fiz. z listy płac ON przekazujemy w jakiejś części na PFRON, jeśli tak to w jakiej części?

 • 1301.2020
  PYTANIE NR: 23656/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Spółka A była powiązana ze spółką B do 30.12.2019 r. Od 31.12.2019 spółki są niezależne. Czy we wskaźniku zatrudnienia we wniosku Wn-D za 12-2019 w poz. 39 należy spółki liczyć łącznie do 30 grudnia a dzień 31 grudnia osobno i z tego wyciągnąć średnią? Czy wypełniając INF-O-PP za...

 • 1301.2020
  PYTANIE NR: 23654/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Zatrudniamy dozorców ze stopniem umiarkowanym. Pytanie brzmi czy im się należy urlop dodatkowy 10 dni? Wg mojej wiedzy im się należy ale dla upewnienia wolę się upewnić u Państwa.

 • 1101.2020
  PYTANIE NR: 23651/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Proszę o odpowiedź na niżej zadane pytanie za co z góry dziękuję. W styczniu 2020 r. będę składała WND o dofinansowanie wynagrodzeń za m-c 12/2019 r. ale wypłacone w naszym przypadku w 01/2020, gdyż wypłatę robimy zawsze do 10 następnego miesiąca. mam problem jak liczyć składkę na FP tzn. w...

 • 1101.2020
  PYTANIE NR: 23650/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  W dniu 01.01.2020 Firma A będąca spółką zo.o. sprzedała 100% udziałów innej firmie B. Akt notarialny z 31/12/2019. Sprzedaż od 01/01/2020. W związku z powyższym mam pytania odnośnie wniosku o dofinansowanie. 1) odnośnie wskaźników stan zatrudnienia Wn-D: wniosek o dofinansowanie za...

 • 1001.2020
  PYTANIE NR: 23648/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  W naszej Spółce w Komisji Rehabilitacyjnej biorą udział 3 osoby w posiedzeniu komisji - zakładowy lekarz, pracownik ds rehabilitacji oraz doradca zawodowy. Czy napisanie programu IPR jest dozwolone tylko dla pracownika ds rehabilitacji, czy doradca zawodowy również może samodzielnie napisać...

 • 1001.2020
  PYTANIE NR: 23647/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Firma będąca zakładem pracy chronionej i mająca dobry wynik finansowy za rok 2019, ma również inne firmy, które są osobowo i kapitałowo z nią powiązane. I pytanie brzmi, czy wyniki finansowe podmiotów powiązanych muszą być dobre – czyli czy konieczne jest aby wyniki finansowe...

 • 1001.2020
  PYTANIE NR: 23645/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Mam pytanie: czy wyliczając wskaźnik INF-1 szczególne schorzenie mogę liczyć w ciągłości czy tak jak do SOD-u od dnia otrzymania orzeczenia? Przykład: Pracownik otrzymał kolejne orzeczenie - st. umiarkowany 02-P, orzeczenie zostało dostarczone 30-12-2019 i od tej daty liczę...

 • STRONA:
 • 1 2 3 4
 • Następna strona
 • ... z 951