Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1805.2018
  PYTANIE NR: 21862/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry Prowadzimy ZPCH i otrzymaliśmy z PFRON pismo w sprawie zwrotu dofinansowania za lata 2012-2015 za dwóch pracowników ze stopniem umiarkowanym, których w tym okresie zatrudnialiśmy i którzy wg oświadczeń i dokumentacji z akt osobowych byli rencistami. Jak...

 • 1805.2018
  PYTANIE NR: 21861/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Witam Pani Edyto czy możemy sfinansować wydatek z "10" pomoc indywidualna dojazd do pracy i z pracy środkami komunikacji miejskiej na podstawie faktury (bilety miesięczne)?? pozdrawiam

 • 1805.2018
  PYTANIE NR: 21860/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień Dobry! W m-cu kwiecień 2018 uzyskaliśmy zatrudnienie ogółem poniżej 25 etatów. W związku z tym w maju wysłaliśmy pismo do wojewody o uchylenie statusu ZPCHr. Do tej pory nie otrzymaliśmy jeszcze decyzji o utracie statusu. Do 21.05.2018 trzeba wysłać DEK-II-A oraz INF-1...

 • 1705.2018
  PYTANIE NR: 21859/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Osoba niepełnosprawna w miesiącu czerwcu 2018 nabywa prawo do przejścia na emeryturę z podwyższonego wieku emerytalnego. Jenak nie składa wniosku o przyznanie emerytury. Czy w takiej sytuacji nadal możemy występować o dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON?

 • 1605.2018
  PYTANIE NR: 21858/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry Prowadzimy ZPCH i jeden z naszych pracowników zatrudniony na umowę o pracę od 01.07.2012r. posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane 17.02.2012 (wpłynęło do pracodawcy 01.07.2012) o treści: * stopień niepełnosprawności - umiarkowany * symbol przyczyny...

 • 1505.2018
  PYTANIE NR: 21857/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Współpracujemy ze spółką, która składa się z jednostki centralnej zarejestrowanej dla celów VAT, samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe i jest zarejestrowana w PFRON jako pracodawca oraz oddziałów, które posiadają samodzielny NIP dla celów...

 • 1505.2018
  PYTANIE NR: 21856/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy pracownik z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności może być zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy po 12 godzin? Zaznaczam, że nie jest to osoba zatrudniona przy pilnowaniu tylko inne stanowisko pracy. Czy na wniosek pracownika i za zgodą lekarza pracownik...

 • 1505.2018
  PYTANIE NR: 21853/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  W naszej działalności poza wynajmem powierzchni handlowej w budynkach posiadamy halę targową, z której zbieramy opłaty targowe (takie same opłaty targowe z naszej hali zbiera nasze miasto). Czy nasza opłata targowa pobierana od osób fizycznych i innych powinna być wliczana...

 • 1405.2018
  PYTANIE NR: 21850/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Zakład posiada status ZPCH. Z końcem kwietnia 2018r. nie spełnił warunków dot. odpowiedniego zatrudnienia (poniżej 25,00 et.). W maju zostało wysłane pismo do wojewody o uchylenie decyzji ZPCH wraz z drukiem INF-WZ, ale jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Do 20.05.2018r. trzeba złożyć...

 • 1405.2018
  PYTANIE NR: 21849/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Osoba posiadająca umiarkowany stopień niepełnosprawności - schorzenie specjalne 02-P - orzeczenie ważne do 31.03.2018 r Składa wniosek na kontynuacje 19.03.2018 r Otrzymuje nowe orzeczenie - nadal umiarkowany stopień - schorzenie specjalne 02-P wydane w dniu 06.04.2018 r - data na...

 • 1405.2018
  PYTANIE NR: 21847/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik w stopniu umiarkowanym. Posiada samochód, który niezbędny jest do dojazdów do pracy i na rehabilitację. W samochodzie przepalił się tłumik. Okazało się także,że nie można naprawić tego elementu tylko konieczny jest zakup nowego, kompletnego zestawu i jego...

 • 1105.2018
  PYTANIE NR: 21846/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry Pani Edyto, Nasz pracownik miał ważne orzeczenie do dnia 28-02-2018r stopień umiarkowany,ustalony stopień od 12-01-2016, złożył wniosek o kolejne orzeczenie po upływie terminu ważności orzeczenia tj. 19-03-2018r, komisja odbyła się 10-05-2018r, orzeczono stopień umiarkowany,...

 • 1105.2018
  PYTANIE NR: 21845/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry Pani Edyto, chcielibyśmy zapytać jak prawidłowo wystawiać ulgi we wpłatach na PFRON. Mamy podpisane 2 umowy z klientem na świadczenie usługi. Klient to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Jedna z podpisanych umów dotyczy świadczenia usługi w miejscu...

 • 1005.2018
  PYTANIE NR: 21844/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy ZPCHR. Czy wypłacając byłemu już pracownikowi odprawę emerytalną, która jest opodatkowana, należy pobrany podatek przelać na ZFR. ON i DEK-II-a?

 • 0905.2018
  PYTANIE NR: 21842/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzien dobry, Pomyłkowo dokonaliśmy zapłaty za fakturę z konta Zfron zamiast z konta zwykłego. Pomyłkę zauważyliśmy w kolejnym dniu.. Natychmiast zrobiony został przelew z konta zwykłego na konto zfron uzupełniający brakujące środki. Czy w takim przypadku zagrożeni jesteśmy sankcją z Pfron?...

 • 0905.2018
  PYTANIE NR: 21841/2018| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  do p. Edyty Sieradzkiej Dzień Dobry, mam pytanie odnośnie wynagrodzenia przesyłanego przekazem pocztowym. Wynagrodzenia wysyłamy w terminie na konta bankowe , jeden pracownik chce wynagrodzeniem przekazem pocztowym. To wynagrodzenie przekazujemy zaraz 2 dnia miesiąca, potem...

 • 0905.2018
  PYTANIE NR: 21840/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Utworzyliśmy nowe stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej. Wydatki zostały poniesione w m-cu kwietniu, natomiast pracownika zatrudniliśmy 2-05-2018r. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość sfinansowania wydatków w ramach tzw. dużego ZFRON-u jako doposażenie stanowiska pracy dla...

 • 0805.2018
  PYTANIE NR: 21838/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy można pracownikom niepełnosprawnym ruchowo (R) dopłacać miesięcznie z pieniędzy ZFRON do korzystania z z prywatnego samochodu nie tylko na dojazdy do i z pracy, ale również na inne wyjazdy prywatne? Jeśli to możliwe, to czy trzeba co miesiąc wyznaczać ryczałt pieniężny i czy w tym...

 • 0805.2018
  PYTANIE NR: 21837/2018| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  W firmie w dziale szwalni zatrudnionych jest 25 osób, z czego 22 to osoby niepełnosprawne. Czy pozostałe 3 osoby zdrowe, które są na bieżąco pomocą dla pozostałych pracowników niepełnosprawnych można oficjalnie traktować jako trenerów, opiekunów osób...

 • 0805.2018
  PYTANIE NR: 21836/2018| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień Dobry! Zwracam się z uprzejmą prośbą jeżeli to możliwe o szybką odpowiedź na pytanie nr 21815/2018 z dnia 25.04.2018r. Jest to dla nas bardzo pilna sprawa. Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi

 • STRONA:
 • 1 2 3 4
 • Następna strona
 • ... z 877