Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1407.2020
  PYTANIE NR: 24336/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Będziemy składać do PFRON wniosek Wn-d za miesiąc czerwiec. W miesiącu czerwcu otrzymaliśmy subwencję finansową z PFR. Prosimy czy taką otrzymaną pomoc z PFR wykazujemy w załaczniku Inf-o-pp w części D pkt 6 w przeliczeniu na euro.

 • 1307.2020
  PYTANIE NR: 24334/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  W dniu 06 maja 2020 zatrudniliśmy w ramach jakościowego efektu zachęty panią Kasię, która w dniu zatrudniania posiadała lekki st. niepełnosprawności ( która istnieje od urodzenia ) - wydany na stałe na posiedzeniu w dniu 28.01.2000 roku przez Wojewódzki zespół ds....

 • 1307.2020
  PYTANIE NR: 24333/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry, proszę o odpowiedź na pytanie: W chwili obecnej nasz spółka korzysta z art.15g ust.7-10 w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy oraz zwolnień z ZUS. Zwolnienia z ZUS polegają na 50% umorzeniu składek oraz przesunięciu terminu zapłaty. Termin zapłaty za m-c marzec...

 • 1307.2020
  PYTANIE NR: 24332/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie skierowane do Pani Edyty Sieradzkiej. Pani Edyto, jak mam postąpić w następującej sytuacji: pracownik miał ustalony umiarkowany stopień niepełnosprawności do dnia 31.03.2020. Wniosek złożył w dniu 02.03.2020. W dniu 12.06.2020 zaliczono pracownika do lekkiego stopnia...

 • 1307.2020
  PYTANIE NR: 24331/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Osoba zatrudniona na umowę zlecenie przedłożyła orzeczenie Komisji Lekarskiej podległej Ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wydane 18.02.2019, z którego wynika, że jest częściowo niezdolna do pracy i zaliczona do drugiej grupy inwalidzkiej. Czy takie orzeczenie jest podstawą by...

 • 1007.2020
  PYTANIE NR: 24330/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry Firma od 01.07.2020 utracila status ZPCH ( czekamy na decyzję od Wojewody ) z powodu spadku zatrudnienia. poniżej 25 etatów ( obecnie 16 etatów i 70% niepełnosprawnych), zachowała ZFRON. Czy podatek od wynagrodzeń pracowników należy za lipiec wysłać w...

 • 1007.2020
  PYTANIE NR: 24329/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam, mam pytanie odnośnie rehabilitacji naszego pracownika - Jesteśmy zakładem pracy chronionej , nasz pracownik posiadający umiarkowany stopień niepełnosprawności ma skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne. Moje pytanie odnośnie tego czy pracownikowi za okres w/w zabiegów...

 • 0907.2020
  PYTANIE NR: 24328/2020| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Czy w przypadku gdy firma posiadająca status ZPChr zbliża się do limitu udzielonej pomocy de minimis (200tys. Euro) możliwe jest przesunięcie środków zgromadzonych na subkoncie puli ogólnej (tzw. duży ZFRON - maksymalnie 75% środków funduszu rehabilitacji) zasilając pulę...

 • 0907.2020
  PYTANIE NR: 24327/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień Dobry Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej W dniu 09.01.2020 zadaliśmy pytanie nr 23642/2020, i otrzymaliśmy odpowiedź, za co dziękujemy. Zgodnie z sugestią przesyłaliśmy to zapytanie do PFRON i otrzymaliśmy następującą odpowiedź w dniu 24.06.2020: Szanowni Państwo, w nawiązaniu do...

 • 0807.2020
  PYTANIE NR: 24322/2020| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Czy zakład pracy chronionej prowadzący zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych miał prawo umorzyć część pożyczki udzielonej ze środków tego funduszu osobie niepełnosprawnej na zakup przez nią samochodu w celu ułatwienia życiowych funkcji w następującym stanie...

 • 0807.2020
  PYTANIE NR: 24321/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, nasz pracownik posiadał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (02-P) ważne do dnia 31.03.2020 r. , złożył wniosek o wydanie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dostał nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - tym razem stopień lekki (02-P)....

 • 0707.2020
  PYTANIE NR: 24319/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej. Witam. Pani Edyto bardzo proszę o pilne udzielenie odpowiedzi w następującej sprawie. W roku 2017 Spółka wzięła w leasing samochód osobowy stanowiący wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Samochód spłacaliśmy w 60...

 • 0707.2020
  PYTANIE NR: 24318/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Otrzymaliśmy decyzję z dnia 12.03.2020 z PFRON o zwrot wypłaconych środków na podstawie art.32 ust 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej ..., nie dochowaliśmy wskaźników zatrudnienia ON. Chcemy podpisać z PFRON ugodę w sprawie rozłożenia należności głównej...

 • 0707.2020
  PYTANIE NR: 24317/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień Dobry. Proszę o poradę w sprawie finansowania z ZFRON zakupu roweru rehabilitacyjnego. Na dowód zakupu otrzymałem fakturę, w której zawarto kwotę VAT. Z informacji pracowników działu rehabilitacji wynika, że zwrot kosztów będzie dokonany do kwoty netto. Podatek...

 • 0707.2020
  PYTANIE NR: 24316/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam, czy wynagrodzenie z umowy o dzieło za stworzenie programu IPR dla pracownika niepełnosprawnego na zakup klimatyzacji ( przysporzenie dla pracodawcy) można sfinansować z konta IPR? czy o ten wydatek trzeba wnioskować do US o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis? Z góry...

 • 0707.2020
  PYTANIE NR: 24315/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej! Witam Pani Edyto Pracownik miał ważne orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 30.04.20r. Zgodnie z ustawą z 31.03.2020r nadal zaliczamy go do osób niepełnosprawnych. W maju złożył wiosek o wydanie kolejnego orzeczenia. W...

 • 0707.2020
  PYTANIE NR: 24314/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam i proszę o wyjaśnienie następującej kwestii : Pracownicy z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadają zgodę lekarza na pracę w nadgodzinach. Ile godzin nadliczbowych dziennie mogą pracować? Wiemy, że trzeba zachować 11-godzinny dobowy odpoczynek, z czego wynikałoby, że...

 • 0607.2020
  PYTANIE NR: 24312/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry. Czy z ZFRON, zarówno przy pomocy indywidualnej jak i przy IPR-ach, możemy dokonać dofinansowania kosztów związanych z dostawą (np. usługa kurierska) zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego, którego zakup jest właśnie dofinansowany z ZFRON? Anna Kalbarczyk

 • 0307.2020
  PYTANIE NR: 24309/2020| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, otrzymaliśmy pozytywną decyzję z PFRON na wydatkowanie 20%ZFRON na wynagrodzenia 26 osób niepełnosprawnych w części nieobjętej SOD. Mam w związku z tym pytanie, czy skoro do SOD konieczne jest wypłacenie z rachunku obrotowego wynagrodzeń pracownikom, aby można było ubiegać się...

 • 0307.2020
  PYTANIE NR: 24308/2020| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień dobry, proszę o odpowiedź, czy pomoc udzielona przez PFRON w ramach tarczy w postaci zgody na wydatkowanie 20% środków ZFRON na wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych jest/powinna być pomocą de minimis. Mamy bowiem wątpliwość, czy nie powinna ona zostać zakwalifikowana,...

 • STRONA:
 • 1 2 3 4
 • Następna strona
 • ... z 977