Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1809.2020
  PYTANIE NR: 24508/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik złożył podanie o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron na dzień 20.11.2020r. Pracodawca wyraził zgodę i od 01.09.2020r. wysłał pracownika na urlop wypoczynkowy. W dniu 18.09.2020 pracownik przysłał pismo, że z dniem 30.09.2020r. porzuca pracę bez podania przyczyny i...

 • 1809.2020
  PYTANIE NR: 24504/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej! Pani Edyto bardzo proszę o pilną odpowiedź na poniżej zadane pytanie: Z ZFRONU zostały wydatkowane środki, na które Urząd Skarbowy odmówił wydania zaświadczenia de minimis. Środki te wraz z odsetkami zostały zwrócone na ZFRON. Gdzie...

 • 1709.2020
  PYTANIE NR: 24503/2020| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam Mam pytanie odnoście powołania komisji rehabilitacyjnej (RMPiPS w sprawie ZFRON) a mianowicie: §6, ust. 3, ppkt.1 który mówi: 1) lekarz lub pielęgniarka wykonujący świadczenia zdrowotne na rzecz zakładu pracy, o których mowa w art. 28 ust. 1, pkt. 3 ustawy o...

 • 1709.2020
  PYTANIE NR: 24501/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Co powinien zrobić pracodawca nie prowadzący zakład pracy chronionej jeśli otrzymał dofinansowanie wynagrodzeń i kosztów zus z PFRON za miesiąc maj 2020 rok. A 30 czerwca 2020 roku złożył wniosek do ZUS RDZ - o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za maj 2020 rok.

 • 1709.2020
  PYTANIE NR: 24500/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry, 1) 4.08 wystawiliśmy fakturę z terminem płatności 3.09. Faktura została zapłacona 27.08. Jaki będzie okres sprawozdawczy (miesiąc zapłaty za fakturę czyli sierpień czy wrzesień czyli miesiąc, w którym przypadł termin płatności za zakup uprawniający do uzyskania informacji o...

 • 1709.2020
  PYTANIE NR: 24499/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dzień dobry. Proszę o odpowiedź panią Edytę Sieradzką. Pytanie dotyczy firm powiązanych oraz pomocy de minimis. Dokładnie od dnia 14-08-2020 zmieniły się u Nas powiązania kapitałowo - osobowe i chciałabym się upewnić czy aby na pewno dalej są to firmy powiązanie. Firma "A"...

 • 1709.2020
  PYTANIE NR: 24497/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Proszę o odpowiedź, czy na podstawie następującego uzasadniania ( cz.III orzeczenia) orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, mogę osobę tą zakwalifikować do schorzenia specjalnego: orzeczenie zostało wydane po dokonaniu analizy przedstawionej dokumentacji medycznej, w tym dokumentacji z przebiegu...

 • 1609.2020
  PYTANIE NR: 24496/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności do 60 dni po zakończeniu epidemii dotyczy tylko stopnia niepełnosprawności? czy również schorzenia? Czyli, czy jeżeli Pani miała 02-P do 31.07.2020 to od sierpnia wykazuję w IFP-D-P jako osobę bez szczególnych schorzeń? czy...

 • 1609.2020
  PYTANIE NR: 24495/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkiej Pani Edyto bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu: Spółdzielnia planuje stworzyć Indywidualny Program Rehabilitacji dla pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w Zakładzie Produkcyjnym - zmniejszając jego ograniczenia zawodowe...

 • 1609.2020
  PYTANIE NR: 24494/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam! Jesteśmy ZPCH i otrzymaliśmy pomoc z PUP (art.15 zzb ustawy z 02.03.2020 r.). Rozumiem, że jest to pomoc publiczna, Tak? Wypełniłam punkty 49 i 53 w formularzu INF-D-P. Wiem,że muszę wypełnić również część E formularza INF-OPP poz. 5 i 8. Niestety nie wiem co mam wpisać w tabeli w...

 • 1609.2020
  PYTANIE NR: 24493/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry. Jako Zakład Pracy Chronionej chcemy zabezpieczyć naszych niepełnosprawnych pracowników przed sezonem grypowym i sfinansować zakup szczepionek na grypę. Czy wydatku tego dokonujemy z puli pomocy indywidualnej 10%, czy też z 75% jako opieka medyczna w ramach pomocy de...

 • 1609.2020
  PYTANIE NR: 24492/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie do Pani Edyty Sieradzkej. Dzień dobry, jesteśmy ZPCh i do lipca 2020 udzielaliśmy odpisów na PFRON, w miesiącu 08/2020 wskaźnik os. niepełnosprawnych ze szczególnym schorzeniem spadł nam poniżej 30% i wyniósł 29,55%, wynikło to z tego ,że jednej pracownicy...

 • 1409.2020
  PYTANIE NR: 24490/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dotyczy pytania 24479/2020 A co z sytuacją gdy był cały miesiąc zarządzonego postoju, to w sprawozdaniu wykazać brak zatrudnienia w tym miesiącu ? Ustawa antykryzysowa pozwala obniżyć wynagrodzenia pracowników a nie zezwala na ich zwalnianie. Dlatego nikt nie został zwolniony. Spec...

 • 1109.2020
  PYTANIE NR: 24489/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik zatrudniony od 01.07.2019r do nadal, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na stałe. W dniu 26.08.2020 dostarczył orzeczenie o stop. niepełnosprawności ZNACZNY Z DN.17.08.2020R z wniosku 16.07.2020 a ustalony stopień niepełnosprawności DATUJE się od 10.07.2020 A od...

 • 1009.2020
  PYTANIE NR: 24487/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam, mamy pewną wątpliwość. Firma planuje stworzyć IPR dla Pracownika, który otrzymał jakiś czas temu od lekarza medycyny pracy zaświadczenie o niezdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku Zamierzamy stworzyć całkowicie nowe stanowisko, którego do tej pory w...

 • 0909.2020
  PYTANIE NR: 24486/2020| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dzień Dobry Czy opłaty bankowe za prowadzenie rachunku ZFRON pokrywane są ze środków ZFRON jeśli tak to z której części. Czy z puli 15% ZFRON można sfinansować szkolenie dla osoby niepełnosprawnej podnoszące jej kwalifikacje, mimo że w firmie nie obowiązuje żaden indywidualny...

 • 0909.2020
  PYTANIE NR: 24485/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry, Pracownik złożył wniosek o dofinansowanie do lekarstw, na którym nie znajdowała się opinia lekarza - wniosek został zwrócony do uzupełnienia. W/w pracownik stwierdził, że lekarz poinformował go, iż nie będzie wypisywał za każdym razem opinii na wniosku. W zamian za...

 • 0909.2020
  PYTANIE NR: 24484/2020| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Dziękuję za odpowiedź na pytanie nr 24465/2020. Proszę o potwierdzenie, że otrzymując świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP wg art. 15gg w kwocie 1522,30 zł (tj. dofinansowanie do wynagrodzenia 1300 zł + dofinansowanie składek 222,30 zł), to oprócz uzupełnienia poz. 53...

 • 0809.2020
  PYTANIE NR: 24483/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Witam Bardzo proszę o informację czy podatek dochodowy naliczony od zasiłku chorobowego po zmarłym pracowniku wypłaconego żonie należy odprowadzić do właściwego Urzędu skarbowego czy zaliczkę przekazać na ZFRON ? Jesteśmy zakładem pracy chronionej i zaliczki na podatek dochodowy od...

 • 0809.2020
  PYTANIE NR: 24482/2020| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Dzień dobry Proszę o informację, czy powinniśmy naliczyć podatek od wypłaconej odprawy ekonomicznej, skoro nasz pracownik jest osobą do 26. roku życia. Pozdrawiam

 • STRONA:
 • 1 2 3 4
 • Następna strona
 • ... z 985