Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 1511.2019
  PYTANIE NR: 23492/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Po przeprowadzeniu przez ZUS kontroli w naszej spółce otrzymaliśmy protokół, z którego wynika, że składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wypłacane przez jedną z naszych spółek z tytułu umowy zlecenia powinny były być wypłacane przez inną z naszych spółek z tytułu umowy o pracę, a więc w...

 • 1511.2019
  PYTANIE NR: 23491/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy ZPCHR, prowadzimy przychodnię. Bardzo proszę o odpowiedź, czy w ramach Dużego Funduszu ZFRON możemy sfinansować zakup odzież ochronnej: czapek, żakietów, spodni, klapek, butów, fartuchów, bluz polarowych, kurtek, kamizelek ostrzegawczych itp. dla pracowników przychodni, na podstawie par....

 • 1411.2019
  PYTANIE NR: 23490/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Czy podatek od składki pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe podlega podziałowi na ZFRON i PFRON?

 • 1311.2019
  PYTANIE NR: 23489/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Mam pytanie odnośnie czasu pracy osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności. Co do zasady osoby te pracują 7h dziennie/35h tygodniowo. Czy jeśli lekarz medycyny pracy wyrazi zgodę na prace w godzinach nocnych i nadliczbowych - taka osoba może pracować 8h dziennie/40h...

 • 1311.2019
  PYTANIE NR: 23487/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik w stopniu umiarkowanym zatrudniony na stanowisku pielęgniarka specjalista ds rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych czy w trakcie zatrudnienia może być oddelegowany do pracy w innej firmie w jakiejkolwiek formie? Czy w przypadku oddelegowania (skierowania) pracownika do...

 • 1311.2019
  PYTANIE NR: 23486/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia Pracownika oraz od kiedy możemy zaliczyć Go do osób niepełnosprawnych? Pracownik, dla którego otrzymywaliśmy dofinansowanie, miał ważne orzeczenie o niepełnosprawności (umiarkowany stopień, 05-R) do 31.10.2018 roku. W dniu 08.11.2019 roku...

 • 1211.2019
  PYTANIE NR: 23485/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracodawca corocznie na początku grudnia wypłaca "Świadczenie udzielane z ZFŚS w związku ze wzmożonymi wydatkami przedświątecznymi Boże Narodzenie 2019". Świadczenie wypłacane jest poszczególnym pracownikom w różnej wysokości w formie gotówkowej. Wysokość świadczenia zależna jest od sytuacji...

 • 0711.2019
  PYTANIE NR: 23481/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik urodzony w 1964r., zatrudniony od 15.07.2019 dostarczył orzeczenie stopniu niepełnosprawności w dniu przyjęcia do pracy. Orzeczenie wydano 15.09.2016r. Z jego treści wynika, że stopień niepełnosprawności umiarkowany o symbolu 05R, orzeczenie wydaje się do 30.09.2019r., niepełnosprawność...

 • 0711.2019
  PYTANIE NR: 23480/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  W dniu 30.09.19r. wystawiłam ulgę do faktury z 26.08.19r. (termin 25.09.19r, zapłata 23.09.19r.), uwzględniając do wartości netto w pozycjach 17 i 18 (przychód ze sprzedaży na rzecz nabywcy oraz kwota określona na fakturze) korektę na plus z dnia 16.09.19r. (termin 23.09.19r, zapłata 23.09.19r.)....

 • 0611.2019
  PYTANIE NR: 23476/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Dziecko naszego niepełnosprawnego pracownika wyjeżdża na obóz zimowy. Pracownik składa wniosek do Komisji ZFRON. Pytanie: Faktura za pobyt ma być wystawiona na dziecko uczestniczące w obozie czy na naszego pracownika.

 • 0611.2019
  PYTANIE NR: 23475/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Zmiana grupy z 3 (stopień lekki) na 2 (umiarkowany) Od kiedy zaliczamy dla celów SOD oraz wskaźników niepełnosprawności w INF i DEK IIa osobę do 2 grupy (do stopnia szczególnego dopiero od 29 października) czy od a) 27/09/2019 b) czy od daty dostarczenia nowego orzeczenia tj 29/10/2019?...

 • 0611.2019
  PYTANIE NR: 23474/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Proszę o informację jak ustalić wynagrodzenie pracownika, który przez 30 dni, w miesiącu mającym 31 dni (październik 2019r.), był na zwolnieniu lekarskim (zasiłek chorobowy ZUS), a jeden dzień na urlopie wypoczynkowym przy stałym wynagrodzeniu miesięcznym. Zastosowanie zasady wynikającej z § 11...

 • 0611.2019
  PYTANIE NR: 23473/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Witam Czy możemy dokonać zakupu z ZFRON (duży ZFRON lub IPR)samochodu dostawczego do 3,5 tony dla pracownika niepełnosprawnego (07-S, 05-R)zatrudnionego na stanowisku magazynier-kierowca. Na jakiej podstawie możemy dokonać tego zakupu i jakie należy spełnić warunki.

 • 0611.2019
  PYTANIE NR: 23472/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  W październiku zatrudniliśmy osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, która wcześniej pracowała u innego pracodawcy przez 11 miesięcy. Obecnie nabyła ona prawo do pierwszego dodatkowego urlopu ze względu na przepracowanie 12 miesięcy posiadając umiarkowany stopień niepełnosprawności....

 • 0511.2019
  PYTANIE NR: 23471/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  czy wydatki w z konta zfron dokonujemy w kwocie netto czy brutto?

 • 0511.2019
  PYTANIE NR: 23470/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  dzień dobry Jesteśmy ZPCHr.Pracownik osiągnął przychód przekraczający kwotę 85.528,00, ale nie 127.000,00. Złożył oświadczenie, że zamierza rozliczyć się wspólnie z małżonką za 2019. Czyli należy liczyć podatek 17%. Czy zaliczkę od tego pracownika przekazać 40% i 60%,czy wpłacić do...

 • 0511.2019
  PYTANIE NR: 23469/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy od wydatków poniesionych z ZFRON można odliczyć VAT?

 • 0411.2019
  PYTANIE NR: 23467/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy byłym Zakładem Pracy Chronionej z dn. .01.01.2015 utraciliśmy status zakładu pracy chronionej. Zakład podpisał np. umowę z Indywidualną Praktyką Lekarską w zakresie badań i porad lekarskich dot. pracow. niepełnosprawnych ze schorzeniami układu ruchu. Pracownik niepełnosprawny z...

 • 0411.2019
  PYTANIE NR: 23466/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Składając wnioski o dofinansowanie w załącznikach INF-D-P podaję koszty płacy odejmując składkę na SFWON począwszy od lutego br. Na szkoleniu dowiedziałam się, że jednak muszę zrobić korektę Wn-D za grudzień 2018r. i styczeń 2019r. Zrobiłam ją i dostałam kwotę do zwrotu 12,85 zł. Jednak mówiono...

 • 0411.2019
  PYTANIE NR: 23465/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Orzeczenie o st. niepełnosprawności z Powiatowego zespołu ds. orzekania z symbolem "PS" (jeszcze wtedy nie było 02-P) z 11 sierpnia 2000r. mogę zaliczyć do schorzeń specjalnych?

 • STRONA:
 • 1 2 3 4
 • Następna strona
 • ... z 944