Vademecum Wiedzy - pytania i odpowiedzi

 • 2309.2019
  PYTANIE NR: 23333/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy pracodawcą osób niepełnosprawnych z otwartego rynku. Tworzymy ZFRON. Po utracie statusu ZPCHr podatek od osób fizycznych odprowadzamy: od wypłat dla niepełnosprawnych na ZFRON, od wypłat dla pozostałych pracowników do Urzędu Skarbowego. Czy wypłacając odprawę...

 • 2009.2019
  PYTANIE NR: 23332/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Proszę o poradę, czy można przechowywać w aktach osobowych takie dokumenty jak: legitymacja emeryta rencisty, lub prawo jazdy, do celów potwierdzenia prawa do świadczeń lub uprawnień zawodowych. Dziękuję

 • 1909.2019
  PYTANIE NR: 23329/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy w ramach punktu "dojazdy do i z pracy osób niepełnosprawnych mających trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu" możemy sfinansować ze środków Zfron ryczał na dowożenie do i z pracy przez żonę niepełnosprawnego pracownika (stopień umiarkowany z...

 • 1909.2019
  PYTANIE NR: 23328/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Zatrudniliśmy pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności od dnia 02.09.2019 r. Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 25.06.2018 r. postanowiono zaliczyć do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Niepełnosprawność istnieje od 12-go roku życia. Ustalony stopień niepełnosprawności...

 • 1909.2019
  PYTANIE NR: 23326/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownica w dniu 14.11.2018 urodziła dziecko, w związku z tym w okresie od dnia 14.11.2018 do dnia 02.04.2018 korzystała z urlopu macierzyńskiego (20 tygodni), jednocześnie w terminie złożyła wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w wymiarze 32 tygodni, który miałby trwać od dnia 03.04.2019...

 • 1909.2019
  PYTANIE NR: 23323/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik do 27 sierpnia 2019 r. przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym. Pracownik ten wystąpił do ZUS o przyznanie renty, którą otrzymał od 28 sierpnia. Jednak decyzja o przyznaniu świadczenia wpłynęła 18 września 2019 r. Proszę o informację z jaką datą ma być rozwiązany stosunek...

 • 1709.2019
  PYTANIE NR: 23320/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Moje pytanie dotyczy otrzymanego dofinansowania pracowników niepełnosprawnych z zakładowego funduszu rehabilitacji w ramach pomocy indywidualnej np za zakup leków. Czy otrzymane dofinansowanie wchodzi do dochodu pracownika, oraz do dochodu osób ubiegających się o, +500dla osób niezdolna do...

 • 1709.2019
  PYTANIE NR: 23319/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jak sytuacja wygląda, jeżeli firma musi zrobić korekty zwrotu dofinasowania za okres od 09/2018r. do 07/2019r. - pracownik przedłożył decyzję o przyznaniu emerytury. Jak zrobić korektę każdego miesiąca w dokumencie INF-O-PP: a) w części D,pkt4,poz c) - czy kwota koszty płacy będzie taka...

 • 1709.2019
  PYTANIE NR: 23318/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Osoba zatrudniona od 01.08.1998 do nadal w okresie od 14.11.2014 do 31.12.2017 legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.Od 01.01.2018 otrzymała orzeczenie w stopniu lekkim bezterminowo. 20.12.2018 roku złożyła wniosek w związku z pogorszeniem stanu zdrowia i na...

 • 1609.2019
  PYTANIE NR: 23316/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Jesteśmy byłym zakładem pracy chronionej i posiadamy ZFRON z uwagi na zachowany wskaźnika osób niepełnosprawnych. Chcemy utworzyć IPR dla pracowników poprzez likwidacje ich barier i zakup nowego sprzętu komputerowego. Czy istnieje możliwość zamortyzowania zakupionego sprzętu już w pierwszym...

 • 1309.2019
  PYTANIE NR: 23314/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Zauważyłam dziś błędy dotyczące kodu ubezpieczenia u dwóch osób zatrudnionych 01.08.2019 r. na które chcieliśmy starać się o dofinansowanie: 1 pracownik zgłoszony w terminie - od 01.08.2019 z kodem 011000 a powinien być zgłoszony z kodem 011001 2 pracownik zgłoszony od 01.08.2019 z kodem...

 • 1209.2019
  PYTANIE NR: 23312/2019| autor odpowiedzi: Edyta Sieradzka

  Pytanie dotyczy orzeczenia o niepełnosprawności. Pracownik posiadał orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez PZON, stopień - umiarkowany, symbol - 02-P, ważne do 30.06.2019. W dniu 01.08.2019 złożył wniosek o wydanie nowego orzeczenia. W dniu 11.09.2019 dostarczył pracodawcy nowe orzeczenie o...

 • 1109.2019
  PYTANIE NR: 23311/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  W tym miesiącu będziemy 1-szy raz (po przekroczeniu progu 6%) składać wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (za około 20 osób). Niestety przez nieuwagę dla 9 osób (nowozatrudnionych od 01.08.2019 r.) za sierpień 2019 r. nie zostały do 10.08.2019 wypłacone ekwiwalenty...

 • 1109.2019
  PYTANIE NR: 23309/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Spółka planuje wymianę przestarzałych systemów tj, system finansowo księgowy oraz system kadrowo płacowy. Z zakupem licencji wiąże się również koszt wdrożenia tych systemów, który to obejmuje: konsultacje przed wdrożeniowe, instalację i konfigurację oprogramowania, szkolenia w siedzibie spółki,...

 • 1109.2019
  PYTANIE NR: 23308/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Spółka myśli o zakupie programu wspomagającego zarządzanie działaniami operacyjnymi dotyczącymi umów z obecnymi i przyszłymi kontrahentami oraz do efektownego zarządzania czasem pracy pracowników. Z zakupem licencji wiąże się również koszt wdrożenia tegoż systemu, który to obejmuje: konsultacje...

 • 1109.2019
  PYTANIE NR: 23306/2019| autor odpowiedzi: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

  Będę zatrudniała pracownika, który dostarczył mi orzeczenie - wypis z treści orzeczenia z "Obwodowej/Wojewódzkiej Komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia" z dnia 20.01.1997r., która to zalicza go do "pierwszej grupy inwalidów z ogólnego stanu zdrowia". Do jakiego stopnia i...

 • 1109.2019
  PYTANIE NR: 23305/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Czy do sfinansowania lekarstw z puli 10% i 15% potrzebne jest kserokopia recepty i czy tylko leki związane z niepełnosprawnością można sfinansować? W przypadku gdy nie musi być kserokopia recept to na podstawie jakich dokumentów można sfinansować leki.

 • 1109.2019
  PYTANIE NR: 23304/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik urodzony w 1971 r. zatrudniony od 2013 roku dostarczył wcześniejsze orzeczenie o niepełnosprawności zaliczającej go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Orzeczenie wydano dnia 17.05.2016 r., z jego treści wynika, że symbol przyczyny niepełnosprawności 09-M orzeczenie wydaje się...

 • 1109.2019
  PYTANIE NR: 23303/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Chcemy w klubie jazzowym zorganizować spotanie integracyjno-rekreacyjne dla pracowników. Będzie tam koncert zespołu jazzowego, liczne konkursy muzyczne, taneczne i karaoke. Również będzie poczęstunek dla uczestników spotkania. Czy możemy z ZFRON - z puli dużego funduszu sfinansowac to spotanie...

 • 0909.2019
  PYTANIE NR: 23302/2019| autor odpowiedzi: Ilona Bajor

  Pracownik z lekkim stopniem niepełnosprawności dnia 20.12.2018 r. złożył wniosek o emeryturę, ZUS wydał decyzję a w treści "ZUS przyznaje zaliczkę na poczet przysługującej emerytury od dnia 01.12.2018 r. tj. miesiąca w którym zgłoszono wniosek" w nagłówku "decyzja o przyznaniu emerytury w kwocie...

 • STRONA:
 • 1 2 3 4
 • Następna strona
 • ... z 937