0804.21

Opracowanie OBPON: Czy w ramach IPR, można pokryć koszty remontu wynajmowanego mieszkania, osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym, z orzeczeniem z ZUS wydanym na stałe?

Stosownie do § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1023) indywidualne programy rehabilitacji (IPR) opracowywane są dla pracowników z niepełnosprawnościami, którzy w szczególności: posiadają najniższe kwalifikacje, z uwagi na niepełnosprawność mają utrudnione samodzielne wykonywanie pracy, utracili zdolność do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku bądź zmieniają kwalifikacje zawodowe.

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/208579/show.html.

« powrót