2303.21

Komunikat OBPON.org: Bardzo ważne wyjaśnienie UOKiK - dotyczące m.in. uzyskania dofinansowania z PFRON przez pracodawcę w przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej w następstwie COVID-19

Szanowni Państwo, poniżej bardzo ważne wyjaśnienie UOKiK z 18.03.2021 roku  dot. wartości pomocy publicznej zatwierdzonej na sekcji 3.1. tymczasowych ram. Limit kwoty pomocy został podniesiony przez Komisję z 800 tys. EURO do 1,8 mln EURO na jedno przedsiębiorstwo. Dotyczy to m.in. uzyskania dofinansowania z PFRON przez pracodawcę w przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej w następstwie COVID-19

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/208236/show.html.

« powrót