0403.21

Opracowanie OBPON: Pracownik z niepełnoprawnością i jego uprawnienia

Osobom, które legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Uprawnienia te wynikają z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a dotyczą czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu.

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/207864/show.html.

« powrót