2511.20

WSA: Zakup aparatu mógł być dofinansowany ze środków PFRON

O uznaniu za osobę niepełnosprawną nie decyduje data wydania orzeczenia, lecz ustalenie, od kiedy niepełnosprawność istnieje.

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/206758/show.html.

« powrót