2311.20

Opracowanie OBPON: Przerwa między zwolnieniami lekarskimi

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego przysługują wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa. W okresie niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, jednak przez okres nie dłuższy niż wynikający z regulacji prawnych. Nie zawsze przerwa pomiędzy zwolnieniami lekarskimi powoduje rozpoczęcie okresu zasiłkowego na nowo.

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem https://www.obpon.pl/article/206735/show.html.

« powrót