1711.20

Opracowanie OBPON: Orzeczenie sądu pracy a treść świadectwa pracy

W przypadku niektórych sporów pomiędzy pracodawcą i pracownikiem wydanie przez sąd pracy orzeczenia wpływa na treść świadectwa pracy. Nakłada to na pracodawcę obowiązek umieszczenia w treści świadectwa pracy stosownej wzmianki, a w pewnych przypadkach skutkować może koniecznością wydania pracownikowi nowego dokumentu.

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem http://www.obpon.pl/article/206692/show.html.

« powrót