1610.20

Opracowanie OBPON: Pracownik rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia. Odprawa?

Pracownik, który rozwiązał stosunek pracy bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków wobec pracownika ma prawo do odszkodowania. W przypadku pracownika, z którym stosunek pracy rozwiązany został z innych przyczyn niż dotyczące pracownika, to ów pracownik może dochodzić wypłaty odprawy pieniężnej.

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem http://www.obpon.pl/article/206497/show.html.

« powrót