1510.20

Pracownik niepełnosprawny ma tyle samo opieki nad dzieckiem

Godziny zwolnienia na dziecko przelicza się dla zatrudnionych na część etatu. Ta zasada nie ma zastosowania w razie innej niż kodeksowa normie czasu pracy.

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem http://www.obpon.pl/article/206494/show.html.

« powrót