1409.20

Opracowanie OBPON: Czy zakłady pracy chronionej są zwolnione z opłat za usługi wodne? Ważne stanowisko BON.

O zajęcie stanowiska w sprawie charakteru opłat za usługi wodne Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org wystąpiła na początku lipca br. do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Wątpliwości pracodawców spełniających warunki z art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 426 ze zm) budziła możliwość korzystania ze zwolnienia z powyższych opłat na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji.

 

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem http://www.obpon.pl/article/206248/show.html.

« powrót