2604.2019

Komunikat OBPON.org: Bardzo ważna odpowiedź UOKiK dot. przedłużenia obowiązywania rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 do roku 2022.

 

Szanowni Państwo, poniżej interpelacja posła Bogdana Rzońcy w sprawie oceny przez UOKiK prac nad zmianą rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

 

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem http://www.obpon.pl/article/200794/show.html.

« powrót