1903.2019

Komunikat OBPON.ORG: Pytanie i odpowiedź BON dot. przesyłania wynagrodzeń pracownikom niepełnosprawnym przekazem pocztowym a faktycznym terminem wypłaty ich wynagrodzenia.

PYTANIE: Organizacja OBPON.ORG, w związku z dużą ilością zapytań od pracodawców w zakresie przesyłania wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym przekazem pocztowym, prosi o informację w jaki sposób dla PFRON i jakie dokumenty będą świadczyły o tym, iż to wynagrodzenie pracownikowi zostało wypłacone przed datą wysłania do SODiR wniosku Wn-D?

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem http://www.obpon.pl/article/198129/show.html.

« powrót