2003.2019

Komunikat OBPON.ORG: Zapytanie OBPON.ORG do BON w sprawie ujawniania przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi ujawniania przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności (wydanych po dacie 27.06.2018r.), w tym kwestii dotyczącej kodu 02-P (choroby psychiczne), Organizacja OBPON ORG, poprosiła Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnsprawnych o jak najszybsze zajęcie i wydanie wiążącego stanowiska w tym zakresie.   

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem http://www.obpon.pl/article/198120/show.html.

« powrót