2106.18

INTERWENCJA OBPON.ORG: W sprawie stosowania praktyk wykluczania przez zamawiającego w treści ogłoszeń na usługi ochrony osób i mienia oraz monitoringu możliwości realizacji usługi przez osoby niepełnosprawne

 

Organizacja OBPON.ORG Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wystosowała w dniu 19.06.2018 r. pismo do GDDKiA w sprawie stosowania praktyk wykluczania przez zamawiającego w treści ogłoszeń na usługi ochrony osób i mienia oraz monitoringu możliwości realizacji usługi przez osoby niepełnosprawne. W związku z powtarzającymi się coraz częściej tego typu praktykami apelujemy do pracodawców o przesyłanie nam przykładów wykluczania oferenta ze świadczenia usług przez zamwiającego z powodu zatrudniania osób niepełnosprawnych lub zawierania takiej klauzuli w ogłoszeniu o zamówieniu. Jako organizacja będziemy interweniować. 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6

85-085 Bydgoszcz

 

Szanowni Państwo,

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org będąca organizacją pracodawców o zasięgu ogólnopolskim działającą na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2029 ze zm.) na rzecz pracodawców osób niepełnosprawnych, jak i samych osób niepełnosprawnych, w imieniu reprezentowanych środowisk pragnie wyrazić dezaprobatę dla Państwa działań polegających na wykluczaniu w treści ogłoszeń na usługi ochrony osób i mienia oraz monitoringu możliwości realizacji usługi przez osoby niepełnosprawne (patrz: postępowanie znak GDDKIA.O.BY.D-3.2413.7.2018.27).

Wskazane w Państwa ogłoszeniu o zamówieniu ograniczenie w postaci niedopuszczalności zatrudniania osób niepełnosprawnych przy jego realizacji stoi w oczywistej sprzeczności z wieloma normami prawnymi. W szczególności narusza przepisy Kodeksu Pracy w zakresie zakazu dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, w tym z powodu niepełnosprawności - art. 18.3a § 1  i § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem http://www.obpon.pl/article/197909/show.html.

« powrót