1808.2019

BARDZO WAŻNA ODPOWIEDŹ PFRON DLA OBPON.ORG: dot. wystawienia ulg kontrahentom

Organizacja OBPON.ORG przedstawia bardzo ważną odpowiedź dotyczącą konieczności wystawienia ulg wszystkim swoim uprawnionym kontrahentom, którą otrzymała z PFRON

 

PYTANIE OBPON.ORG DO PFRON:

Szanowni Państwo

W związku z pojawiającym się pytaniem od pracodawców (tzw. sprzedających) dot. obowiązku udzielania ulg wszystkim swoim klientom, którzy oczywiście terminowo zapłacą za zakup, Organizacja OBPON.ORG prosi o jednoznaczne potwierdzenie, czy zgodnie z art. 22 ustawy o rehabilitacji, sprzedający muszą udzielić ulg wszystkim swoim klientom? Prosimy również  o wskazanie, czy w sytuacji, jeżeli będą musieli udzielić wszystkim swoim klientom ulgi, a tego nie zrobią, czy  Fundusz w momencie ujawnienia tej kwestii, nałoży na nich karę z tytułu nie udzielenia ulgi?  Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej?

Przedstawiamy jeden z przykładów, w którym zdaniem pracodawców nie muszą oni udzielać ulgi wszystkim swoim klientom:

Firma X tzw. sprzedający świadczy usługi monitoringu i grup interwencyjnych osobom prywatnym (chroni ich prywatne domy). Za tę usługę co miesiąc wystawia im fakturę na kwotę 100 zł netto. Osoba prywatna nie ma obowiązku wpłacać do PFRON wpłat obowiązkowych a więc dla tej grupy klientów, zdaniem sprzedających ulga w ogóle nie ma znaczenia i nie mają możliwości jej wykorzystania. W tej sytuacji uważają, iż dla takich klientów nie powinni wystawiać ulg, gdyż  jest to dokument, który ich klient de facto “wyrzuci do kosza” a koszty wystawienia informacji INF-U, wysłania tej ulgi niejednokrotnie przewyższają samą wartość wystawionej ulgi. Z góry bardzo dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie.

Z poważaniem Edyta Sieradzka Wiceprezes OBPON.ORG

To jest jedynie wstęp do artykulu. Pelną wersję możesz przeczytać w serwisie informacyjnym pod adresem http://www.obpon.pl/article/187797/show.html.

« powrót